Tijdens de Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland op 12 december spreken vertegenwoordigers van verschillende partners van het EnergieAkkoord over hoe de glastuinbouw kan bijdragen aan het energiesysteem van de toekomst. Wat betekent dit voor overheden, netbeheerders en bedrijven? Welke randvoorwaarden zijn nu belangrijk of moeten we snel organiseren? Wat hebben we daarbij van elkaar nodig? Welke opleidingen zijn gewenst en waar is nieuw inzicht voor nodig?

Partners van Greenport West-Holland en het EnergieAkkoord hebben hun eigen visie over hoe de glastuinbouw kan 'dienen en deinen in het energiesysteem’. Des te belangrijker om te weten te komen hoe dit vanuit het perspectief van de maatschappij overkomt. Daarom is dit jaar bewust ook gekozen voor een inleiding en spreker van buiten de glastuinbouw en energiesector.


Paneldiscussie Meet&Greet Energie, editie 2022.

De inloop is vanaf 16.00 uur, het programma van 16.30 tot 18.00 uur. Aansluitend is er een diner en netwerkborrel. De sprekers tijdens het programma zijn:

De Meet&Greet Energie wordt dit jaar gehouden bij AgroEnergy/Eneco aan de Marten Meesweg 5 in Rotterdam. Aanmelden voor het evenement kan hier.