De Nederlandse belichte aardbeienteelt is gericht op junidragers. Dit is veelal een enkele teelt of een doorteelt. Het nadeel hiervan is de relatief lange aanlooptijd naar de oogst, gevolgd door een relatief korte oogsttijd als gevolg van één grote piek in productie. Om de belichte teelt fossielvrij en efficiënter te maken is het wenselijk dat een plant net als in de tomatenteelt een continue vruchtdracht heeft om continu te kunnen blijven oogsten en oogstpieken en dalen grotendeels vermeden worden, schrijft Henny van Gurp op Kas als Energiebron. Hij wijst daar op de 'verscheidene voordelen'.

Spectrumkeuze
In een project is de fossielvrije teeltopzet onderzocht. Er waren twee kassen van ieder 200m2, met ieder een eigen daglengte-strategie tijdens de belichte winterperiode. Er werd geteeld met de low chill rassen Fandango en Inspire. In de aanloopfase naar het belichtingsseizoen toe, is in beide kassen de natuurlijke dag verlengd tot 12 uur met cyclische belichting (12-uurskas) of puur verrood of rood afhankelijk van de strekking (18-uurs kas). In de belichtingsperiode vanaf week 47 werd in de ene kas een ‘korte’ dag van 12 uur aangehouden. En in de andere kas kon worden doorbelicht tot 18 uur met rood licht als nabelichting.

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat met dit spectrum een lange dag kan worden belicht zonder dat de trosinductie stopt. De lichtsommen werden gelijk gehouden, dus de momentane LED-intensiteit was in de 12-uurskas veel hoger. Na de winter is in beide kassen de daglengte verkort tot 12.5 uur om zo een tros-inducerende daglengte aan te houden om zo vruchtdracht te hebben in het late voorjaar en de zomer. Acht weken voor het einde van de proef is er een natuurlijke daglengte aangehouden omdat dan verdere trosinductie geen zin meer heeft.

Het project kende twee hoofddoelen: (1) Halvering van de input van gas en elektriciteit per vierkante meter: respectievelijk van 15 naar 7.5m3 en van 200kWh/m2 naar 100kWh; en (2) jaarrond trosinducerend telen in balans waarbij in de winter een oogst van ruim 500g/m2/week kan worden behaald.

Lees hier meer op Kas als Energiebron.