Vlaanderen ziet kansen voor meer lokale gemberteelt. Met een onderzoeksproject willen onderzoekers de grootste uitdagingen aanpakken om de teelt van gember in Vlaanderen te ondersteunen. Op 1 november 2023 is daarom het LA-traject “Uitbouw van de teelt van gember in Vlaanderen” van start gegaan.

Het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) is coördinator en werkt samen met ILVO en het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT). Het doel is om een volledige, lokale waardeketen op te bouwen rond Vlaamse gember. Door alle ketenspelers van bij het begin nauw te betrekken bij het proces van plantmateriaal tot eindproduct streven de projectpartners naar het creëren van een verdienmodel voor alle betrokken partijen.

Plantmateriaal en teelttechniek aanpassen
Om gember op een succesvolle en duurzame manier te telen, is het belangrijk om te starten vanaf geschikt, betaalbaar en ziektevrij plantmateriaal. Momenteel is plantmateriaal nog maar heel beperkt beschikbaar. Dit vormt dus een belangrijk aandachtspunt om de teelt verder te kunnen uitbouwen.

Om de rendabiliteit van de teelt op punt te stellen, onderzoeken ze welke rassen en teeltmethodes toelaten om gember te telen in Vlaanderen met minimale input, zoals energie en arbeid. De onderzoekers bouwen een netwerk op en betrekken pioniers en early adopters actief bij het onderzoek.

Jonge gember als nieuw product
Dankzij de lokale teelt kan een nieuw, sappiger en aromatischer product in de markt worden gezet, verwachten de onderzoekers: de jonge gember of primeurgember. De lokaal geteelde gember heeft namelijk geen dikke schil nodig om ver overzees transport te doorstaan. Op dit moment is de jonge gember maar in een heel beperkte tijdsspanne beschikbaar. Om ze over een langere periode aan te kunnen bieden, onderzoeken ze hoe deze gember optimaal bewaard kan worden en of het mogelijk is om ze jaarrond te telen. De onderzoekers brengen ook de producteigenschappen in kaart en bekijken hoe consumenten dit nieuwe product beleven en wat voor hen de meerwaarde is.

Natuurlijk zijn ook een kostprijsberekening en een rendabiliteitsstudie noodzakelijk. Zo willen de onderzoekers telers correct informeren over de mogelijkheden van deze teelt in Vlaanderen.

Bron: Proefcentrum voor de Groenteteelt