Vorige week vond de eerste editie van Horti Agri Next MEA in Abu Dhabi, VAE, plaats. Het evenement, dat samenviel met VIV MEA, wil zich onderscheiden door innovaties, technologieën en tuinbouwtrends onder de aandacht te brengen, met een specifieke focus op het aanpakken van uitdagingen die uniek zijn voor de regio's Midden-Oosten en Afrika.

Klik hier voor de foto's

Een van de belangrijkste uitdagingen die tijdens het evenement naar voren kwamen was het ongunstige klimaat, gekenmerkt door extreme hitte, dat een aanzienlijke belemmering voor tuinbouwactiviteiten vormt. Bovendien heeft de arbeidsintensieve aard van conventionele tuinbouwmethoden ertoe geleid dat er gewerkt wordt aan de modernisering van ongeveer 30.000 plastic kassen in het gebied. Ondanks de ruime water- en landvoorraden wordt de overgang naar duurzamere en efficiëntere praktijken belemmerd door een gebrek aan subsidies en is men alleen afhankelijk van motivatie en vertrouwen.

Interessant is dat de horeca- en luchtvaartsector in Abu Dhabi innovatie snel hebben omarmd. Dit heeft ertoe geleid dat experts verwachten dat de tuinbouw op het punt staat om de volgende stap op het gebied van technologische vooruitgang en duurzame praktijken in de regio te zetten.

Het enthousiasme van leveranciers om zich in te laten met deze snelgroeiende markt weerspiegelt een wijdverbreid verlangen om bij deze veelbelovende sector betrokken te zijn. Toch is er duidelijk behoefte aan zinvolle samenwerking, gezien het duidelijke gebrek aan kennis en begeleiding binnen de lokale tuinbouwgemeenschap. Alleen de aanleg van infrastructuur is niet genoeg; kennisoverdracht en partnerschappen zijn essentieel voor een succesvolle ontwikkeling van de sector. Ondanks de beschikbaarheid van goedkope energie, variërend van € 0,07 tot € 0,11, blijven er vragen bestaan over de extra lichtbehoefte in deze gebieden.

Klik hier voor de foto's