Het publiek-private samenwerkingsproject AGROS wil een 'autonome kas' realiseren waarin de teelt op afstand wordt bestuurd door kunstmatige intelligentie (AI). Daarin monitoren geavanceerde sensoren de belangrijkste gewaseigenschappen en nemen intelligente algoritmes de beslissingen om te komen tot een rendabele teelt.

In de eerste maanden van 2023 is een experiment uitgevoerd, waarin drie komkommerteelten werden aangestuurd. Twee daarvan werden “autonoom” aangestuurd, door een Digital Twin gebaseerd op een kasklimaat en gewasgroeimodel, en door een AI algoritme gebaseerd op het Reinforcement Learning. De derde komkommerteelt werd aangestuurd door een groep teelt- en irrigatiedeskundigen.

In de online kennissessie die op 5 december georganiseerd wordt door Wageningen University & Research, met deskundigen van Nunhems, Cultilène en Mechatronix, bespreken we hoe een teelt aangestuurd kan worden op basis van een teeltplan en een irrigatiestrategie.

Organisator
Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw, Nunhems, Cultilène en Mechatronix

Datum
Dinsdag 5 december 2023 14:00 tot 15:30

De volgende punten zullen daarbij aan bod komen:

  • Wat is je teeltdoelstelling en hoe verwerk je deze in het teeltplan? Planning per dag/week/teelt
  • Welke stuurmogelijkheden heb je? Schermen, energie, lampen etc.
  • Wat staat er precies in een teeltplan, en hoe zorg je dat het teeltplan gedurende de teelt “op de rit blijft”?
  • Op basis van welke data doe je dat? Prijzen, historische productiedata etc.
  • Hoe bepaal je de irrigatiestrategie aan het begin van de teelt en later in de teelt? Focus op beworteling en voeding.
  • Wat hebben we in de validatieproef van AGROS geleerd over het aansturen van de teelt en welke factoren werden betrokken die niet in het teeltplan staan?
  • Daarnaast is er veel ruimte voor vragen.

De online kennissessie zal in het Nederlands zijn en is alleen toegankelijk voor telers en AGROS projectpartners.

Aanmelden kan hier.