Uit een onderzoek dat provincie Noord-Brabant heeft laten uitvoeren, blijkt dat het realiseren van nieuwe kassen in de glastuinbouwprojectvestiging Nieuw Prinsenland te Dinteloord mogelijk is, ondanks de strenge stikstofregels. Hiervoor dienen bij de bouw wel enkele stikstofbeperkende maatregelen genomen te worden, maar deze zijn naar eigen zeggen goed uitvoerbaar. De laatste kavel in dit tuinbouwgebied, dat in eigendom is van de provincie, staat om die reden nu te koop. De verkoop gebeurt via een openbare inschrijving.

TOM
Met de verkoop van deze kavel wordt de directe betrokkenheid van provincie Noord-Brabant bij dit project afgerond. Nieuw Prinsenland is een initiatief van de inmiddels opgeheven Tuinbouwontwikkelings-maatschappij (TOM), samen met Cosun Beet Company. De TOM was een samenwerking tussen de provincie en ZLTO.
Cosun realiseert op Nieuw Prinsenland een bedrijventerrein gericht op agro en logistiek.

Restwarmte en CO2
De ontwikkelingen in het tuinbouwgebied Nieuw Prinsenland staan echter niet stil. De reeds daar gevestigde ondernemers zijn samen met de glastuinbouwbedrijven in het Steenbergs Westland het project Osiris gestart. Met dit project beogen de betrokken partijen restwarmte en CO2 van de afvalenergiecentrale van PreZero uit Roosendaal te betrekken. Ook de nu te koop staande kavel participeert in dat project. Als het project doorgaat, kan er maximaal 70 MW warmte geleverd worden aan de tuinbouwbedrijven en circa 87 ton CO2 per jaar.

Meer informatie over verkoop van de kavel is beschikbaar via
www.brabant.nl/kavel5