De e-learning "Sluit de Achterdeur" van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft een nieuwe module. Naast de drie modules, ‘Nut en noodzaak van boeien en binden’, ‘Boeien en binden: hoe doe je dat’ en ‘In gesprek zijn met je werknemers’, is er een vierde module ontwikkeld: ‘Een leercultuur als basis’. Deze module gaat over het stimuleren van een leercultuur op het bedrijf.

Nieuwe mensen aantrekken in de agrarische sector is één ding, ze vasthouden is een tweede. Belangrijk dus om medewerkers te binden en boeien, maar hoe is dat te realiseren? De e-learning ‘Sluit de achterdeur’ geeft allerlei algemene tips over binden en boeien in de eerste twee modules. In de derde module wordt ingegaan op het in gesprek met medewerkers. De nieuwe, vierde, module biedt inzicht in het stimuleren van een leercultuur aan de hand van groene persona's. Dit zijn vier verschillende werknemersprofielen die elk aanslaan op een andere leervorm en opleidingsaanbod. Dit is een andere manier om gesprekken met medewerkers aan te vliegen.

De losse modules zijn gratis te doorlopen op een moment dat het past. Ook de bijbehorende tools, zoals bijvoorbeeld de modelformulieren voor het voeren van diverse gesprekken, zijn los te downloaden op de site van Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Bron: Werkgeverslijn land- en tuinbouw