Een nieuwe aanvraagronde van de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) zet de deur open voor ondernemers die vernieuwende technologie binnen hun bedrijf willen toepassen (demonstreren) voor een lagere CO2-uitstoot. Zij kunnen nu ook subsidie aanvragen voor demonstraties die zich focussen op het gebruik, transport en opslag van CO2, projecten rondom biobrandstoffen en opslag van duurzame energie. Ook de subsidiebedragen per project zijn verhoogd. Ondernemers kunnen vanaf vandaag aanvragen indienen.

Klik hier voor meer informatie