Europa heeft in de toekomst meer handen en kennis nodig. Nu al lopen de tekorten in de arbeidsmarkt op, waaronder in de tuinbouw. In een vergrijzend Europa zullen die arbeidstekorten alleen nog maar verder toenemen. Daarom presenteerde de Europese Commissie afgelopen week een pakket om gericht meer talent uit derde landen aan te trekken en hun verblijf in de EU te faciliteren.

Glastuinbouw Nederland verwelkomt dit voorstel voor gereguleerde en functionele migratie om de Europese economie gezond te houden en illegaliteit tegen te gaan. In een uitgebreid artikel op de website worden de vermeende voordelen van de oprichting van een EU-talentenpool, ook wel een 'Tinder voor banen’ genoemd, nader toegelicht.