Brancheorganisatie Coag waarschuwt voor ernstige plaag- en virusdruk in de teelt van tomaten, courgettes en paprika's in Almería.

"De situatie is echt problematisch en heeft er zelfs al toe geleid dat sommige bedrijven de teelt hebben moeten staken. In de courgettekassen is ongeveer al 30% van de planten weer gerooid in de eerste drie weken van november", meldt Andrés Góngora, provinciaal secretaris van Coag Almería.

In de tomatenteelt is er ToBRFV, maar de situatie is redelijk onder controle, de paprikateelt wordt dan weer zwaar getroffen door trips. Gezien de problematische situatie dringt Coag Almería aan op maatregelen. Vooral in de context van klimaatverandering, met hoge temperaturen op ongebruikelijke momenten van het jaar, dreigt intense plaagdruk elke komende seizoensstart te bemoeilijken.

Daarbij denkt Andrés Góngora aan een nieuwe benadering in de regulering van gewasbeschermingsmiddelen: "Het is noodzakelijk om rekening te houden met de huidige plaagsituatie tijdens de onderhandelingen over de Verordening inzake Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen. We moeten af van de huidige starre houding. Bepaalde voorwaarden zijn nodig, maar we moeten ons flexibeler opstellen tegenover de verschillende mogelijkheden."

In het politieke debat is dan ook een nieuwe weg wenselijk om de druk van supermarktketens te verlagen wat betreft de restrictie van gewasbeschermingsmiddelen, want vaak zijn de eisen meer ingegeven door handelsargumenten dan door voedselargumenten. De eisen van de retail zijn soms nog strenger dan de wet. "Het maakt het moeilijker om concurrerend te zijn en prijscrisissituaties zoals die van het seizoensbegin te overwinnen", aldus Andrés Góngora.

Deze periodieke plaag- en virusdruk heeft ook een impact op de bio-teelt, het meest kwetsbare segment in dergelijke situaties. "Er is bezorgdheid over de biologische teelt voor het komende seizoen. Er is een afname merkbaar, en dat kan veel te maken hebben met de plaag- en virusdruk. Reden te meer om oplossingen te zoeken en de situatie vanuit verschillende invalshoeken aan te pakken", zegt Góngora.

"Zo moet het een prioriteit zijn om de import uit derde landen te controleren, met een strikt toezicht op de aankomst van producten die ziekten of plagen kunnen dragen. We denken daarbij in de eerste plaats aan plantmateriaal en zaden. We kunnen niet doorgaan met het accepteren van goederen uit landen waar niet dezelfde normen en voedselveiligheidsvoorwaarden gelden als hier", besluit Góngora.