Meer dan 25 jaar geleden is "Orticoltura tecnica in campo" ontstaan in Guidizzolo. Dat is een klein stadje in Noord-Italië niet ver van het Gardameer. Drie bedrijven Ferrari Growtech, Idromeccanica Lucchini en Gremizzi Nurseries kregen het idee om de deuren van hun kassen te openen voor klanten. In die tijd was dit het eerste "open huis" experiment met als doel bezoekers te laten zien waar tuinbouwmachines geproduceerd worden.

De volgende editie wordt gehouden op 24, 25 en 26 januari 2024. Tijdens de laatste editie, in januari 2020, waren er meer dan 3.300 professionals uit veertig verschillende landen aanwezig. Het evenement trekt vooral hoogopgeleide bezoekers aan aangezien er een geselecteerde groep van tuinders en handelaren wordt uitgenodigd. De organisatoren hebben door de jaren heen vastgesteld dat bezoekers ook enthousiast zijn om in contact te komen met zakelijke relaties uit de groenteteelt. Bezoekers kunnen door Orticoltura Tecnica in Campo informatie en ideeën uitwisselen of samenwerkingsprojecten opzetten.

Om zoveel mogelijk mensen naar het evenement te trekken, werd de nadruk op praktijkdemonstraties gelegd. In deze demonstratie worden machines die in bedrijf zijn getoond. Het evenement wordt in de winter georganiseerd omdat tuinders het dan minder druk hebben. Vanwege de weersomstandigheden werd er een kas gebouwd in de buurt van de Ferrari fabriek. Zodoende hoeft met zich niet druk te maken over regen, sneeuw of modderige grond.

De drie oprichters kregen het niet voor elkaar om bezoekers naar het evenement te blijven trekken. Daarom werd het event één keer in de twee jaar georganiseerd. Ook werden er meer partners bij betrokken in de vorm van kleine of grote bedrijven die tuinbouwmachines maken voor groentetelers.

Dit was het startschot om een evenement te ontwikkelen waaraan tegenwoordig meer dan vijftig bedrijven deelnemen. Het doel is om tuinders kennis te laten maken met nieuwe technieken, ideeën, en mogelijkheden. Dat moet voor verbetering van hun teelttechnieken en winstgevendheid van het bedrijf zorgen.


Na jaren hard werken is het resultaat een tentoonstelling die veel ondernemers in de groenteteelt trekt.

Orticoltura Tecnica in Campo is een complete beurs waar zaadrassen en zaadgenetica aanwezig zijn. Denk aan teelttechnieken als kassen, stekken en kweektechnieken voor stekken. Ook zijn machines voor in het open veld aanwezig. Machines die het veld nivelleren met een laser, die de grond voorbereiden en die precisie zaaien en uitplanten mogelijk maken.

In aanvullende demonstaties zijn technieken voor gewasbescherming en slim wieden te zien. Ook gemechaniseerd oogsten en gespecialiseerd oogsten van kleine groenten komt aan bod. Denk ook aan GPS via satelliet en telescopische vorkheftrucks. De meeste van deze machines zijn tijdens het evenement in actie te zien.

In het programma zijn demo's te zien die elk ongeveer zeven minuten duren. Het is niet toegestaan om gelijktijdig demo's te presenteren zodat bezoekers zich kunnen focussen op elke machine die op de beurs wordt gepresenteerd. Elke demo wordt geïntroduceerd door professor Lorenzo Benvenuti, van de Universiteit van Padua. Buitenlandse gasten krijgen koptelefoons waarmee ze in hun eigen taal naar de presentatie van elke machine kunnen luisteren. In de demoruimte krijgen bezoekers de mogelijkheid om machines op statische displays te bekijken en met fabrikanten te praten.

In de middag, na de lunch in het gebouw van Ferrari, kunnen deelnemers conferenties en seminars bijwonen. Er zijn bedrijven die hun producten presenteren en professionele telers buigen zich over technische tuinbouwonderwerpen.

In de tussentijd krijgen bezoekers de mogelijkheid om een specifieke velddemo te boeken met één van de machines die tijdens de ochtend wordt getoond. Gasten hebben de mogelijkheid om met de exposanten te communiceren om technische informatie te krijgen en aanbiedingen op maat te ontvangen.

Voor meer informatie:
Orticoltura in campo
Tel.: +39 (0376) 1623216
info@orticolturaincampo.com
www.orticolturaincampo.com