In 2021 waren de gemiddelde investeringen in de glastuinbouw min of meer gelijk aan de twee voorgaande jaren. Vanwege de hoge energieprijzen hebben glastuinders meer geïnvesteerd in energiebesparing. Onderzoekers van Wageningen Economic Research hebben op verzoek van het ministerie de effecten van subsidies onderzocht in een onderzoek naar de gevolgen van hoge energieprijzen in de glastuinbouw. Dat onderzoek ging over de periode medio 2021 tot en met het eerste kwartaal van 2023.

MEI
Op basis van deze cijfers kan niet worden geconstateerd dat investeringen in innovatieve energieprojecten in de tuinbouwsector afnamen.


Duidelijk is te zien dat na 2019 een toename is geweest in het toegekende bedrag van 4,5 miljoen euro naar 6,3 miljoen euro in 2020. In de jaren na 2020 werd er voor 6,7 miljoen euro en 6,4 miljoen euro aan MEI-subsidie toegekend.

EG
In 2022 is er (veel) meer subsidie aangevraagd dan het budget toeliet. Er was voor 80 miljoen euro aangevraagd, terwijl er 60 miljoen euro budget was.

Opvallend is de LED investeringscategorie die direct een flink aandeel inneemt. In 2021 meer dan 71% en in 2022 meer dan 83%.

SDE++
Voor zowel projecten van glastuinbouwbedrijven als van exploitanten van buiten de sector gold dat wkk-warmte vaak financieel aantrekkelijker was en dat dit samen met de selectieve inzet van energie heeft geleidt tot een lagere inzet van warmte die voor SDE++ in aanmerking komt.

TEK
De regeling is inmiddels gesloten en de laatste dag dat de regeling
open stond was op 2 oktober 2023. Op 20 november heeft het RVO 10.851 aanvragen vastgesteld waarvan er 7.804 zijn toegekend. In totaal is er €138.880.870 uitbetaald. Er zijn nog 643 aanvragen in behandeling.


Bron: RVO

SIG&F
Uit interviews blijkt dat veel leden van de producentenorganisaties hier gebruik van hebben gemaakt. Het is nog niet bekend om welk investeringsbedrag het gaat.

EIA
Uit een studie blijkt dat het totale aantal EIA-aanvragen in de Greenport West-Holland tussen 2019 en 2021 flink is gestegen. Met name in de gemeente Westland, Zuidplas en Lansingerland zag RVO een grote toename van het aantal aanvragen en het geïnvesteerde bedrag.

MIA/Vamil
In 2022 zijn veel minder MIA/Vamil aanvragen gedaan dan in 2021. De afname in gemeld investeringsbedrag is 69%. Deze afname zit echter vrijwel geheel in de Groen Label Kassen. Het is duidelijk dat in 2022 het aantal nieuwe kassen is gedaald en daarmee ook de aanvragen voor groen label kassen.

Bron: WUR