In de tuinbouwsector is er veel interesse in de mogelijkheden die vertical farming biedt. Een veel gestelde vraag hierbij is: is vertical farming rendabel? Art van Rijn, oprichter en directeur van Artechno Growsystems legt uit hoe een vertical farm rendabel is te maken.

Is geautomatiseerde vertical farming rendabel?
"Ja, mits je het goed doet. Ik vergelijk geautomatiseerde vertical farming vaak met een symfonie. Alle elementen komen samen in een symfonie, waardoor het een prachtig muziekstuk wordt. Dit is precies hoe het werkt met geautomatiseerde vertical farming. Het wordt winstgevend als technologie, agronomie en productprijzen perfect op elkaar zijn afgestemd."


Artechno Compact teeltfaciliteit

Wat maakt die symfonie succesvol?
"Je moet ervoor zorgen dat het gewas alles krijgt wat het nodig heeft. Het is niet meer en niet minder. Denk aan water, zuurstof, voedingsstoffen, temperatuur, vochtigheid, luchtstroom en het vereiste CO2-niveau."

"Zet agronomie en technologie aan het werk in een vertical farm om het gewas optimale omstandigheden te geven. Eerst bepaalt de agronomie wat de plant nodig heeft om optimaal te groeien. Vervolgens moet het systeem zo worden ontworpen dat je die omstandigheden 100% nauwkeurig kunt regelen. Dat bepaalt of je succes boekt of faalt."

Wat gaat er mis als een business case mislukt?
"Als de symfonie niet perfect is, gaat je bedrijfsmodel de mist in. Er zijn verschillende manieren om het tij te keren. Dat begint met de juiste keuzes en configuratie van het teeltsysteem. De operationele kosten van het systeem vormen het succes of mislukking."

"Arbeid moet op de juiste manier worden geautomatiseerd in de vertical farm. Daarnaast moet de vertical farm de juiste grootte hebben en moet je niet teveel betalen voor je energiecontract. De teelttechniek moet de vereiste kilo's opleveren. Als alles op de juiste manier samenkomt resulteert dat in een positief bedrijfsmodel."

"Vertical farms falen omdat ze niet voor het juiste systeem hebben gekozen. Als niet "alle puntjes op de i" staan dan zit dat negen van de tien keer in de operationele kosten. De uitgaven voor een systeem met een levenscyclus van 15-20 jaar zijn geen bepalende factor. Aan de andere kant blijft een goede manager, ondanks automatisering en AI van groot belang. Aandacht en verantwoordelijkheid voor het bedrijf zijn essentieel."

Wat zorgt ervoor dat een business case niet winstgevend is?
"Als je teelt niet goed is, zal de kwaliteit van je gewassen niet optimaal zijn. Om winstgevend te zijn, moeten gewassen groeien met de juiste snelheid. Vertragingen daarin zorgen voor een hoge kostprijs per kg. Een andere mogelijkheid is dat er te veel arbeid nodig is. Dat kan buitensporige kosten met zich meebrengen en het risico op besmetting met ziektes verhogen."

"In de Westerse wereld is arbeid over het algemeen duur. Automatisering kan ervoor zorgen dat vertical farms winstgevend worden. Automatisering is dus een essentieel onderdeel van de symfonie."

"De relatief nieuwe sector heeft in de afgelopen 10 jaar heel wat avonturiers gezien. Gartners's grafiek laat echter duidelijk zien in welk fase de sector zich nu bevindt. Het dieptepunt vond plaats in de afgelopen 12 maanden. Voor professionals is het nu de tijd om in te stappen."

"De sector werd met argwaan bekeken als gevolg van de avonturiers. Dat is begrijpelijk en voor sommige projecten geldt dat nog steeds. Doordat sommige bedrijven er niet in slagen om vertical farms succesvol te maken, heeft vertical farming de reputatie gekregen duur en onrendabel te zijn. Dat is onterecht. Je moet kennis van zaken hebben om een onderdeel over de sector te kunnen geven."

Hoe kan de sector veerkrachtig blijven, ondanks de snel veranderende markt?
"Dat heeft alles te maken met de flexibiliteit van het systeem waarin je investeert. De markt fluctueert snel en zowel de vraag en aanbod van consumenten als telers kunnen snel veranderen. Je moet een flexibel systeem bouwen dat snel kan overschakelen op andere rassen. Telers plaatsen zich in een kwetsbare positie als ze een systeem bouwen waarmee alleen spinazie geteeld kan worden. Een vertical farm waarmee je meerdere gewassen kunt telen, kan voldoen aan de steeds veranderende vraag van de markt."


Juniorgewassen

Wat houdt flexibiliteit in vertical farming precies in?
"Dat heeft twee kanten. Ten eerste technisch:

 • Meerdere klimaatcellen = meer klimaatzones en mogelijkheid tot meerdere gewassen
 • Oogsten en verpakken van verschillende gewassen in dezelfde logistieke ruimte
 • Goede (bediening van) klimaatbeheersing
 • Combineren van verschillende rassen
 • Meerdere gewassen binnen één vertical farm
 • Meer cellen betekend meer flexibiliteit

Het is ook mogelijk om gewassen aan te passen op basis van de behoefte van de markt:

 • Structuur
 • Smaak
 • Groeisnelheid
 • Kleur
 • Voedingswaarde
 • Houdbaarheid

Hoe houdt Artechno Growsystems rekening met de vereiste flexibiliteit?
"Het klimaat en het licht is eenvoudig aan te passen. Alle nieuwe inzichten en kennis die worden opgedaan in ons teelt- en onderzoekscentrum in De Lier worden toegepast in vertical farms van onze klanten. Door verschillende klimaatzones te gebruiken kunnen er meerdere gewassen geteeld worden. Ook komt het de hygiëne en reiniging van het systeem ten goede."

"Er is natuurlijk een grens aan flexibiliteit. Vanwege het hoogteverschil is het niet mogelijk om ineens hogedraadgewassen te gaan telen terwijl de klimaatcel ontworpen is voor bladgroenten. In onze vertical farms kunnen verschillende gewassen van dezelfde afmetingen geplaatst worden. Daarmee is het mogelijk om in te spelen op veranderende vragen uit de markt."

Maakt het telen van meerdere gewassen in een vertical farm een groot verschil voor de business case?
"Absoluut. Het geeft je een sterke positie in de markt. Je kunt verschillende doelgroepen bedienen, waaronder retailers beleveren met een groot assortiment."

"Zo richten wij onze systemen in bij Artechno Growsystems. We werken met verschillende afdelingen waarin de gewassen geteeld worden. Binnen één AVF+ Factory kan een breed spectrum aan verschillende gewassen worden geteeld."

"Een geautomatiseerde vertical farm kan veel gewassen verbouwen. Van kortcyclische gewassen, tot aardbeien, microgreens, kruiden en jonge planten. Jonge planten kunnen ook gekweekt worden voor decoratieve doeleinden. Maar denk ook aan cacao en andere exotische gewassen."

Is het nodig om een gigantische vertical farm aan te schaffen om winstgevend te zijn?
"Nee. Elke business case is anders, maar over het algemeen is het mogelijk om vanaf drie klimaatcellen een winstgevend bedrijf te realiseren."

"Vanaf welke grootte een vertical farm winstgevend wordt, hangt af van verschillende variabelen. Denk aan het soort gewas, het land waarin de geautomatiseerde vertical farm staat, de prijs van de gewassen en de energiekosten. Het is mogelijk om overal ter wereld een goede business case te ontwikkelden."

Door uit te breiden kan men:

 • Maximale Return on Investment behalen
 • Anticiperen op vragen uit de markt
 • Meegroeien in lijn met bedrijfsgroei
 • AVF+ Compacte productielijn

Hoe ziet het klanttraject eruit wanneer een klant geïnteresseerd is in vertical farming?
"We gaan pas een verkooptraject met een klant in als we zeker weten dat de businesscase rendabel is. We volgen daarom onderstaande customer journey roadmap."

Welke opties biedt Artechno Growsystems voor geautomatiseerde vertical farms?

'We hebben vier opties:

 • AVF+ Junior:
  Onderzoek en ontwikkeling voor gewasrecepten.
 • AVF+ Compact:
  Middelgrote tot grote geautomatiseerde verticale farms.
 • AVF+ Fabriek:
  Middelgrote tot grote geautomatiseerde vertical farms met verwerkingsapparatuur.
 • AVF+ Hybride:
  Voor teelt in een AVF+ omgeving, teelt in Deep Flow Technique (DFT) Hydroponics van Artechno Growsystem of andere manieren.

"Samen met onze klant analyseren en berekenen we de best passende optie voor de business case."

Hoe draagt jullie AVF+ Junior cel bij aan een winstgevende business case?
"De AVF+ Junior is in feite je onderzoekscentrum. Hier wordt op kleine schaal onderzoek gedaan naar gewassen en teeltrecepten totdat het teeltrecept is geperfectioneerd. Via de software wordt het teeltrecept geïmporteerd in FarmOs, het softwareplatform waarop alle klimaatcellen draaien."

"Dat maakt het eenvoudig om nieuwe teeltrecepten te implementeren in de AVF Factory. Met deze AVF+ Junior onderzoeksklimaatcellen is het mogelijk om de operationele kosten per gewas te analyseren. Die gegevens kun je gebruiken voor je business case."

Hoe lang duurt het onderzoek voordat je de markt op kunt?
"Goed onderzoek bepaalt je toekomst en terugverdientijd. Je kunt binnen 3 - 6 maanden resultaten behalen, afhankelijk van je gewastype. Als je een eigen AVF+ Junior hebt, kun je soms al na twee maanden testen de markt op."

Kunt u garanderen dat de opties die u uw klant biedt winstgevend zijn?
"Ons doel is altijd om er voor te zorgen dat een business case een solide Return on Investment oplevert. We onderzoeken of je bijvoorbeeld drie of acht klimaatcellen nodig hebt om je business case rendabel te maken."

Kunnen jullie continu opschalen?
"Op zich is er geen limiet. Je hebt alleen te maken met de automatisering die mogelijk moet worden aangepast vanwege het verwerkingsvolume van het bedrijf. De automatisering moet verstandig en rationeel zijn in verhouding tot de investering in de AVF+ Factory. Je moet de juiste balans vinden om een business case winstgevend te maken."

Zijn de mogelijkheden voor vertical farming eindeloos?
"Nee, dat denk ik niet. Ik zie bijvoorbeeld geen mais of tarwe groeien in onze geautomatiseerde vertical farms. Daarvoor zijn enorme oppervlakte nodig, wat binnenshuis niet haalbaar is. Bovendien kun je perfect tarwe telen in open velden."

"Andere gewassen, zoals tomaten, paprika's, komkommers en saffraan, zijn kwetsbaar voor ziekten wanneer ze in open velden worden geteeld. In dat geval moet je gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. In een vertical farm vallen die risico's weg. Verschillende gewassen waarvoor een klein teeltgebied nodig is, zullen steeds vaker in geautomatiseerde verticale farms worden geteeld."

Je kunt dus stellen dat geautomatiseerde vertical farming winstgevend is. Waarom lijkt er nog twijfel in de markt te zijn?
"Ik denk dat dat te maken heeft met reputatie en vertrouwen. Als je kijkt naar de reputatie van vertical farms vergeleken met kassen, dan zie je dat kassen enigszins buiten beschouwing worden gelaten."

"Zeker, er kleven nadelen aan glastuinbouwactiviteiten, zoals de CO2 uitstoot en het energieverbruik. Wat betreft CO2-uitstoot, zijn vertical farms veruit het meest duurzaam. Natuurlijk gebruiken we energie net als in de kas."

"Omdat het een nieuwe markt is willen beleggers bewijs en cijfers zien dat vertical farms werken en dat ze winstgevend zijn. Bij Artechno wordt er daarom hard gewerkt om deze cijfers te verzamelen en te delen met klanten. Vertical farms zijn een winstgevend en essentieel onderdeel van de tuinbouwsector in de toekomst."

Voor meer informatie:
Artechno Growsystems HQ
Bandijkweg 2
2676 LJ Maasdijk
Tel: +31174512051
info@artechno.nl
www.artechno-growsystems.com