"Huisvesting internationale medewerkers hoog op politieke agenda"

Op de prioriteitenlijst van de gemiddelde glastuinbouwer staat de beschikbaarheid van gemotiveerd personeel hoog genoteerd. Internationale medewerkers zijn daarbij onmisbaar; goede huisvesting voor deze groep is een vereiste om hen aan de sector te binden. Volgens Glastuinbouw Nederland leert ervaring dat dit vraagt om maatwerk. Daarom wordt vanuit de thematafel huisvesting van Greenports Nederland de druk op lokale en landelijke politiek opgevoerd. 

Glastuinbouw Nederland maakt onderdeel uit van die thematafel en denkt en werkt mee om het dossier over huisvesting internationale medewerkers voortdurend onder de aandacht te houden bij politici. Bijvoorbeeld bij de nieuwe leden van de diverse provinciale staten. Het onderwerp moet in elke provincie worden meegenomen in de te smeden coalitieakkoorden, zo is de mening van de glastuinbouw. Werkbezoeken van politici aan diverse huisvestingsinitiatieven maken onderdeel uit van de lobby.

Aanbod woonruimte
Woningen voor internationale medewerkers voor de korte en middellange termijn, maken onderdeel uit van de brede, belangrijke huisvestingsopgave waarvoor gemeenten en provincies staan. De glastuinbouw is van mening dat door ruimte te geven aan de realisatie van tijdelijke huisvestigingslocaties binnen gemeenten (op grond met bestemming glastuinbouw), de druk op de reguliere woningmarkt kan worden verlicht.

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Greenports Nederland, blijkt dat het aantal internationale medewerkers jaarlijks blijft groeien met 4,5%, terwijl het aanbod aan woonruimte daarbij achterblijft. Het tekort aan kwalitatief goede huisvestingslocaties speelt in alle sectoren, in iedere gemeente en in iedere provincie. De land- en tuinbouwsector neemt zelf verantwoordelijkheid voor het goed huisvesten van de internationale medewerkers.

Er zijn legio ondernemers die willen investeren in de realisatie van nieuwe huisvesting. Dat lukt alleen in samenwerking met de gemeenten die hierbij faciliteren. ‘Arbeidsmigranten’ staan zeker de komende jaren nog op de maatschappelijke en publieke agenda, zo toont het onderzoek eveneens aan.

Faciliteren
Bij het faciliteren door gemeenten moet worden gedacht aan: passend en helder beleid, samenwerking en afstemming met buurgemeenten, locatie-onderzoeken, vlotte procedures, goede registratie en politieke en bestuurlijke daadkracht bij goede initiatieven. De sector roept de politiek op om in de provinciale verordening de vestiging van huisvestingslocaties voor deze doelgroep mogelijk te maken.

De praktijk leert dat het versneld faciliteren van huisvestingsfaciliteiten aan de randen van of buiten de bebouwde kom, aan de randen van industrieterreinen en op de bedrijfsterreinen van ondernemers het snelst tot positieve resultaten leidt. In de optiek van Greenports Nederland is dit onderwerp te belangrijk om er geen werk van te maken en de praktijk laat zien dat er adequate oplossingen voorhanden zijn.

Daarom blijft de sector het onderwerp op uiteenlopende manieren onder de aandacht brengen van de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Hier is de rapportage van onderzoeksbureau Decisio te zien.

Bron: Glastuinbouw Nederland 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.