Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Stappen gezet in versnellingsagenda voor gebiedsvisie en gebiedsaanpak EnergieAkkoord

Onlangs is een kwalitatieve Evaluatie van de Gebiedsvisie voor de Greenport opgeleverd. De centrale factoren voor warmte, CO2-voorziening en elektriciteit zijn daar voor de deelregio's beoordeeld op de indicatoren infrastructuur, bronnen, prijs/belasting, ontwikkelkracht en besparing. Volgens Greenport West-Holland is de evaluatie een belangrijke stap in de versnellingsagenda voor de gebiedsvisie en de gebiedsaanpak van het EnergieAkkoord. 

De versnellingsagenda voor de verdere uitvoering van de gebiedsvisie en de gebiedsaanpak voor het EnergieAkkoord krijgt vorm en inhoud. Samenhang met ruimtelijke ordening, modernisering van het areaal en regionale energiestrategieën en infrastructuurprogramma’s is daarbij essentieel, en dat is een puzzel voor alle betrokkenen. Vanuit de Stuurgroep voor het EnergieAkkoord wordt onder andere het volgende onderkend:

  • Provincie en gemeenten hebben een grote uitdaging om de opgaven vanuit het Rijk integraal uit te voeren, terwijl beleid met wet- en regelgeving zich blijven ontwikkelen. Voor de verzwaring van die uitvoeringstaken krijgen de gemeenten en provincies helaas niet structureel meer budget vanuit het Rijk, maar wordt steeds gewerkt in tijdelijke fondsen.
    Vanuit de Greenport zet de Greenport zich met de partners in om de verbinding tussen de verschillende gemeenten en de provincie op de energiedossiers te versterken.
  • Ondernemers worden uitgedaagd in hun energieplannen, investeringen, maar ook bijvoorbeeld in de aanvraag van vergunningen en subsidies. Het belang van het delen van kennis en ervaring is belangrijk voor de versnelling voor andere ondernemers, maar ook richting overheden kan het bijdragen om ervaringen uit het veld breed te delen

De Greenport zet zich in voor verder ondersteuning op uitvoeringsdossiers bij gemeenten en kennisdeling bij ondernemers. Onderzoeksprojecten worden via thema’s uitbesteed, waarbij een beschrijving van beleidsdoelstellingen, vergunningsvereisten e.d. geïntegreerd wordt met formats voor ondernemers, zoals vergunningsaanvragen. Daarmee worden zowel ondernemers als overheden gefaciliteerd.

Bovendien is begin 2023 een kwalitatieve Evaluatie van de Gebiedsvisie voor de Greenport opgeleverd. De centrale factoren voor warmte, CO2-voorziening en elektriciteit zijn daar voor de deelregio’s beoordeeld op de indicatoren infrastructuur, bronnen, prijs/belasting, ontwikkelkracht en besparing.

Programma
Deze centrale factoren worden structureel vanuit de Greenport opgepakt. Voor warmte komt dat tot uiting in de samenwerking in de warmtecoöperaties en de keten daaromheen, voor zowel geothermie als restwarmte. De CO2-voorziening is gecentraliseerd waarbij de Greenport bijdraagt aan de kracht van allianties en de samenhang met de verduurzaming van de warmte.

Elektriciteit is vooral een thema waarbij ontwikkelingen op gebiedsniveau, het voorkomen van congestieproblemen en innovaties samen met betrokkenen en netwerkbedrijven uitgewerkt zullen worden.

Nieuwe energiemogelijkheden met waterstof bieden kansen voor de glastuinbouw. Zo loopt de nationale waterstofbackbone door Lansingerland en zijn ondernemers geïnteresseerd naar een aansluiting hierop. De meeste WKK’s kunnen worden omgebouwd naar waterstof, zodat het flexvermogen vanuit de glastuinbouw op een CO2-vrije manier beschikbaar blijft. De vraag naar dat vermogen zal naar verwachting vooral toenemen in de winterperiode tijdens momenten van weinig decentraal duurzaam vermogen.

Dit is de reden dat de Greenport in april met ondersteuning van ondernemers en gemeente Lansingerland een Expression of Interest (EOI) bij Gasunie heeft ingediend. Andere tuinbouwgemeenten in Zuid-Holland liggen verder van die backbone af, maar ook hier zal de Greenport zich inzetten om te inventariseren wat de waterstofafname kan zijn. Vervolgens zal ook voor deze regio’s een EOI worden ingediend, in samenwerking met de betrokkenen.

Thema’s
Dit jaar worden drie onderzoeksprojecten op verschillende thema’s uitgevoerd, waarbij direct invulling wordt gegeven aan beleidsdoelstellingen vanuit de overheden en kennisbundeling voor ondernemers.

Bron: Greenport West-Holland 

Publicatiedatum: