Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Resultaten enquête Houtig Kleinfruit onder glas 2023 bekend

In februari-maart heeft Glastuinbouw Nederland onder de houtig kleinfruittelers onder glas een enquête uitgezet. Het is belangrijk om te weten wat de tuinbouwondernemers belangrijk en noodzakelijk vinden op het gebied van onderzoek en het oplossen van knelpunten in de belangenbehartiging.

Glastuinbouw Nederland meldt dat de uitkomst van de enquête helpt om Glastuinbouw Nederland de komende twee jaren gericht prioriteiten te stellen aan (gezamenlijke) belangenbehartiging en opdrachten uit te zetten bij onderzoekspartijen voor een toekomstbestendige zachtfruitsector. 

De vragenlijst was breed en algemeen opgezet. Zo’n zes bedrijven hebben de enquête ingevuld. Van de zes bedrijven wordt op vier bedrijven frambozen geteeld; op drie bedrijven bramen en één bedrijf blauwe bessen onder kapjes. Op alle bedrijven wordt onder glas geteeld. Daarnaast bij twee bedrijven op stelling met kapjes boven de rij en op één bedrijf in vollegrond onbeschermd en één bedrijf vollegrond beschermd (met tunnels) en op één bedrijf in potten onder plastic kappen.

Transitie naar een groenere teelt
Beschikbaarheid van het gewasbeschermingsmiddelenpakket is een knelpunt in de bedrijfsvoering. Ook staat het niet voorhanden hebben van een middel de transitie naar een groenere teelt vaak in de weg. Enkele bedrijven zouden graag meer biostimulanten toegelaten zien en ook meer kennis beschikbaar krijgen over deze biostimulanten.

Andere knelpunten in de teelt zijn luis, spint, Suzuki fruitvlieg, wantsen en onkruid op de zwartstrook bij rode bes. Daarnaast wordt ook onderzoek of ondersteuning in oplossingen naar de Suzuki fruitvlieg, rups en bewaring plantkwaliteit opkweek genoemd.

Arbeid schaars
Grote knelpunten zijn de beschikbaarheid van goed/voldoende personeel en de huisvesting van personeel. Men ondervindt ook beperkingen op het gebied van de flexibele inzet van medewerkers. Ook wordt aangegeven dat automatisering en robotisering in deze kleine sector nog nauwelijks op gang komt. Verder worden toenemende kosten van arbeid en de beperkingen op inzet van arbeid als gevolg van de energiecrisis als zorgpunten benoemd.

Energie heet hangijzer
In twee jaar tijd is er veel veranderd. Het afschaffen van het verlaagd tuinbouwtarief voor ketelgas en het voorhanden zijn van alternatieve energiebronnen voor het solitair bedrijf wordt door de ondernemers als cruciaal benoemd. Het niet oplossen van deze bedreigingen betekent voor bijna alle bedrijven het einde.

De ondernemers zien ook grote knelpunten in het inperken van de WKK vrijstelling. Daarnaast worden gebiedsaanpak energietransitie en de CO2 levering als knelpunt genoemd. Bovenstaande knelpunten vereisen een oplossing daar anders de levensvatbaarheid van de bedrijven aan een zijden draadje hangt.

Water en vergunningen TOV
Knelpunten op het gebied van waterzuivering, recirculeren en omgekeerde osmose komen uit de enquête naar voren. Ook de uitdagingen om emissieloos te telen alsmede de bemesting / stikstof emissie normen en waterkwaliteit in de zomermaanden worden als knellend ervaren. Veel glastelers hebben ook HKF teelten buiten staan op een gronddoek en drainen door naar de grond.

De vraag naar ondersteuning en onderzoek c.q. oplossingen ligt op bovengenoemde onderwerpen. Hier wordt ook de zoektocht naar alternatieven voor het huidig teeltmedium genoemd en de bodemkwaliteit. Vergunningen voor aanleg teelt ondersteunende voorzieningen en beperkingen van huidig bouwblok ten aanzien van Teelt Ondersteunende Voorzieningen (TOV), permanent trayveld of wateropslag zijn een uitdaging.

Teeltoptimalisatie
De vraag naar ondersteuning en onderzoek c.q. oplossingen ligt hier vooral op het gebied van houdbaarheid, weerbaarheid en inzicht in de plantfysiologie. Laatstgenoemd onderwerp plantfysiologie is  een groot issue geworden omdat er nieuwe inzichten ontstaan door anders telen als gevolg van de energiemaatregelen, die men sinds afgelopen jaar noodzakelijkerwijs heeft genomen.

De energiecrisis stimuleert ook de drang naar nieuwe teeltsystemen. Wat kan de bijdrage zijn van andere teeltwijzen voor bedrijven om een goed bedrijfsresultaat te blijven behalen? Daarnaast worden nog detectietechnieken en opkweek plantmateriaal genoemd.

Bron: Glastuinbouw Nederland 

Publicatiedatum: