Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Hoogheemraadschap in rapport 2022:

Waterkwaliteit Delfland moet nog beter

De waterkwaliteitsrapportage over het jaar 2022 laat zien dat de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland ten opzichte van 2021 licht vooruit is gegaan. Maar voor het behalen van de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water is nog werk aan de winkel, stelt het hoogheemraadschap hieronder. 

Eens per jaar wordt er een rapportage uitgebracht  over de stand van zaken van de waterkwaliteit in het gebied. De Waterkwaliteits-rapportage over 2022 laat zien dat er ten opzichte van 2021 een lichte vooruitgang is geboekt. Om de KRW (Kaderrichtlijn Water)-doelen in 2027 te halen, zijn nog stappen nodig en een grotere inzet van alle betrokken partijen.
 
Ten opzichte van 2021 wordt er in de glastuinbouwgebieden een lichte verbetering gemeten van de chemische waterkwaliteit: dit geldt voor zowel meststoffen als voor gewasbeschermingsmiddelen. Het doel is echter nog niet binnen handbereik. Daarom wordt er ingezet op toezicht en handhaving, het betrekken van medeoverheden en wordt er meer gemeten.

In het agrarisch gebied ligt de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de KRW-waterlichamen al enige jaren op koers door de intensieve samenwerking met de kringloopboeren. Er is in 2022 op een paar punten hogere concentraties stikstof te zien dan in 2021, dus het is belangrijk om alert te blijven.

Op een aantal plaatsen overschrijden metalen de norm. Het gaat daarbij meestal om diffuse verontreinigingen vanuit bijvoorbeeld wegverkeer, bouwmaterialen, straatmeubilair, kassen en coatings van schepen.

De waterkwaliteit in Delflands gebied staat nog altijd onder druk van menselijk handelen. Er moet nog het één en ander gebeuren om deze op orde te krijgen, stelt Delfland. Eind 2021 heeft het algemeen bestuur van Delfland ingestemd met een realistisch programma voor de laatste periode van de KRW.

De Waterkwaliteitsrapportage 2022 laat een lichte vooruitgang zien ten opzichte van 2021 en onderstreept tegelijkertijd de noodzaak om datgene te blijven doen wat binnen de bevoegdheden en mogelijkheden ligt, om de doelen van de KRW te halen. Daarvoor is ook inzet nodig van de glastuinbouw, de agrariërs, de gebiedspartners en medeoverheden.

Via deze link is de waterkwaliteitsrapportage over 2022 te vinden. 

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland 

Publicatiedatum: