Versnelde digitalisering kan de Nederlandse agrisector meer duurzaam maken, de ketensamenwerking bevorderen en de concurrentiepositie versterken. Het biedt ook mogelijkheden om mensen en kennis efficiënter in te zetten. Dat bleek tijdens de eerste bijeenkomst van de Agro Business Club Westland van dit jaar, die op 23 februari bij Siemens Nederland in Den Haag werd gehouden.

De groei van de wereldbevolking, klimaatverandering en verstedelijking dwingen ons anders te gaan nadenken over de voedselketen. Hoe kunnen we meer produceren op een efficiëntere manier, zuiniger omgaan met natuurlijke hulpbronnen en onze CO2-footprint verkleinen? Over deze vraagstukken wordt in de Nederlandse tuinbouwsector volop nagedacht. Nederland heeft een koploperspositie op agrigebied, maar mede door de sterk gestegen energieprijzen staan bestaande businessmodellen onder druk. Bovendien vragen het tekort aan arbeidskrachten en het grote verloop in de sector om oplossingen om mensen en kennis beter in te zetten.

Digitaal en duurzaam
Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over mogelijkheden voor de Nederlandse agrisector om zijn wereldwijde concurrentiepositie te behouden én versterken. Digitalisering speelt hier een rol in. “Dit is niet alleen belangrijk om efficiency te bereiken, maar ook om de aarde en mensen gezond te houden”, zei Hester Hordijk, bestuurslid Agro Businessclub Westland en werkzaam bij Florpartners, in haar opening.  “Een nieuwe balans is nodig. De maatschappelijke druk loopt op. Maar gelukkig groeit ook de intrinsieke motivatie om als sector grote stappen te maken in verdere verduurzaming. Dit vraagt versnelling in digitalisering, in innovatieve oplossingen.”

Twin Transition
Als lid van de Agro Business Club Westland wil Siemens Nederland deze versnelling ondersteunen. Het technologieconcern zet in op de Twin Transition, waarbij digitalisering en verduurzaming hand in hand gaan. “Hiermee hebben wij al veel ervaring in diverse industrieën”, zei Rick Schneiders. “Deze kennis kunnen wij ook inzetten in de agrisector. Op basis van data kunnen wij het energie- en waterverbruik van telers inzichtelijk maken én reduceren, maar data en AI-modellen kunnen telers ook op andere vlakken helpen. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld meerdere locaties tegelijkertijd bedienen.”

Center of Competence
Rick Schneiders is global business developer in het internationale Center of Competence voor de Agricultuur van Siemens in Den Haag. “Wij helpen de agrimarkt met zijn IT/OT-strategie. Door samenwerking, standaardisering, automatisering en digitalisering kunnen we een volgende stap zetten in de verduurzaming van de voedselketen. Onder meer lokaal produceren en vertical farming worden steeds interessanter. Met data kun je nieuwe ‘as a service’- businessmodellen creëren waarbij alleen wordt betaald voor het verbruik. Denk aan ‘Energy as a Service’ of ‘Crop as a Service’. Met ‘Greenhouse as a Service’ zou je zelfs een greenhouse kunnen leasen. Dat zijn interessante ontwikkelingen die wij volgen en maximaal ondersteunen. Onder meer Singapore investeert al veel in vertical farming. Ook in het Midden-Oosten, Duitsland, Amerika en Engeland lopen grote projecten, waar we deels bij betrokken zijn. We onderzoeken hoe we dit wereldwijd verder kunnen opschalen.”

Standaardisatie
Standaardisatie is een randvoorwaarde om te kunnen automatiseren en digitaliseren. In veel industrieën werkt men al met standaardprotocollen, maar installaties in de agrisector zijn nog vaak ‘stand alone’; ze kunnen niet met elkaar communiceren. Schneiders: “Wij zien dat er gestandaardiseerd moet worden en zijn aan het uitzoeken welke standaarden we moeten gebruiken voor de agrimarkt. In dialoog met telers en technologiebedrijven die in de sector actief zijn, willen we deze ontwikkeling versnellen. We gaan steeds meer van gesloten platformen naar open platformen om data met elkaar te delen. Hierdoor krijgen telers het gemakkelijker. Als Siemens bieden wij de infrastructuur om data te delen. De klant blijft eigenaar van de data. Desgewenst kunnen wij op basis van de data predictive maintenance en optimalisatie van processen aanbieden.”

Autonome kas
Uit de discussie bleek dat veel leden van de Agro Business Club Westland al bezig zijn met digitaliseringsinitiatieven. Een eigenaar van een potgrondbedrijf gaf aan hiermee extra service aan klanten te kunnen bieden. Telers zien in digitalisering kansen om op te schalen en fouten te voorkomen. “Door zaken als bewatering te automatiseren, kunnen wij onze productie optimaliseren”, zei een tomatenkweker. Siemens kan een grote rol spelen op het vlak van ketensamenwerking, automatisering en digitalisering. “Uiteindelijk willen we met z’n allen toe naar de autonome kas, maar dan moeten onze installaties met elkaar kunnen communiceren.”

Complexiteit
Een tuinbouwbedrijf is echter complexer dan een fabriek, omdat er altijd een stuk natuur meespeelt. Bovendien is de agrisector sterk gedifferentieerd. De aanwezigen vroegen zich af hoe Siemens hiermee om kan gaan. “Wij stellen ons op als een technologiepartner”, zei Schneiders. “Siemens is geen agribedrijf en zal dat ook nooit worden. Wij hebben de wijsheid niet in pacht en het is niet aan ons om te zeggen wat dé oplossing is. Daarom zoeken wij de dialoog met de sector en brengen wij partijen bij elkaar. Waar lopen agribedrijven tegenaan? Waar willen ze heen? Met de agrobedrijven als partners willen wij samen een platform ontwikkelen om data te delen en analyseren. Dan kun je met elkaar een efficiëntieslag maken.”

Samenwerking
Interesse van de aanwezige agri-ondernemers was er zeker om samen te onderzoeken hoe een versnelling te maken is. “Siemens heeft ons wat de bieden, maar wij hebben Siemens ook wat te bieden”, klonk het. “Kom gerust eens in onze kassen kijken, want wij hebben genoeg ideeën. Misschien zetten wij jullie op een interessant spoor om onze sector technologisch te ondersteunen.” Rick Schneiders nam de uitnodiging graag aan. “Wij zien als Siemens veel interessante ontwikkelingen en komen graag langs om hierover verder in gesprek te gaan. Dus heb je een interessante case? Neem contact met ons op!”

bron & foto's: Siemens Nederland