Tholen - AGF-handels- en verpakkingsbedrijf Quality Queen, dat eind 2019 failliet ging, koos voor het nemen van hele grote financiële risico's die het bedrijf uiteindelijk ook fataal werden. De curator velt in een nieuw faillissementsverslag een hard oordeel over de manier van werken. De genomen risico's zijn niet goed afgedekt en dat had wel gemoeten.

QQ maakte afspraken met telers en retailers, maar deed dat op zo'n manier dat men zelf hele grote risico's liep. Bovendien stond er veel niet op papier. De administratie was ondermaats.

Onder het kopje 'onbehoorlijke bestuur' beschrijft de curator in het verslag van 3 februari 2023 de gang van zaken. Dat doet hij na het uitvoeren van een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. De curator vermoedt dat de manier van handelen van de bestuurder 'een belangrijke oorzaak van het faillissement is.'

Weinig administratie
In de drie jaren voor het faillissement werd volgens de curator door QQ 'geen deugdelijke administratie' gevoerd. Schriftelijke vastlegging van overeenkomsten met telers ontbreek veelal. Het businessmodel van QQ bestond eruit dat men vooraf complete areaaloogsten van telers inkocht, tegen een vaste prijs zonder afspraken over een minimum te leveren volume.

Anderzijds werden ook de (prijzen van de) verkopen aan supermarkten van te voren vastgelegd. Maar in dit geval zonder afspraken over een maximum af te nemen volume. De curator wijst erop dat QQ 'daarmee een zeer risicovol bedrijfsmodel' hanteerde, waarin kostenstijgingen (van (extra) inkopen) vanwege de
inkoopvolumerisico’s (er werd meer verkocht dan was ingekocht) waren afgedekt.

Bijkooprisico's
Quality Queen Sales koos er uit commerciële overwegingen voor de (bijkoop)risico's jegens supermarkten (ongevraagd en volledig) voor eigen rekening te nemen. De curator stelt dat het hele ondernemingsbeleid met name gericht was op het behoud van telers en klanten. Het realiseren van een 'redelijk voorspelbaar rendement' stond niet op de eerste plaats, hooguit de kans daarop. Vanwege het ontbreken van administratie kon geen verhaal worden gehaald op telers of richting supermarkten. 

Verstikkende squeeze
In het verslag schrijft de curator dat de bestuurder van QQ aanvoert dat 'het nu eenmaal gebruikelijk was om niks op papier te zetten in de glastuinbouwbranche'. De curator stelt vraagtekens bij deze uitleg als het over grote sommen geld gaat, zoals in dit geval. De curator verwijt de bestuurder onbehoorlijk bestuur, waarbij QQ 'jaar op jaar in een
verstikkende squeeze terecht kwam tussen telers en supermarkten.' De genomen risico's had men moeten afdekken en anders had men het bedrijf moeten stoppen, vindt de curator. Dit alles in het belang van schuldeisers.

Verrassingen 
Het ontbreken van administratie maakt dat de curator het moeilijk heeft om onder meer te achterhalen welke schade QQ heeft geleden omdat telers te weinig leverden. De bestuurder, die aan heeft gegeven geruime tijd niet op de zaak te zijn geweest, nam hierdoor het risico voor verrassingen komen te staan. Dat was eind 2019 het geval. De bestuurder werd 'volledig overrompeld door enorme verliezen'. Daags na het faillissement werd al gewezen op 'twee slechte opbrengstseizoenen' waarbij er paprika's moesten worden bijgekocht tegen hoge prijzen.

Mediation
De curator heeft de bestuurder afgelopen zomer aansprakelijk gesteld voor een totaal tekort in het faillissement van 11,4 miljoen euro. Voor 4 miljoen euro zou de bestuurder verzekerd zijn. Eind vorig jaar werd duidelijk dat de verzekeraar het bedrag niet wil dekken. Uitleg van de bestuurder bleef uit, maar nu duidelijk is dat de verzekeraar dekking weigert (vanwege frauduleus handelen), zou er toch uitleg van de bestuurder komen voor begin april.

De curator, de bestuurder en de verzekeraar proberen nu middels mediation een langdurige procedure te voorkomen. Het nieuwste faillissementsverslag liet vanwege bovenstaande een stuk langer op zich wachten. De curator trekt 'ten minste' nu nog een half jaar uit voor de afwikkeling indien de mediation slaagt.