De nog jonge onderneming Juicy Holdings B.V. is afgelopen maand failliet verklaard. Het bedrijf zou actief zijn geweest met 'het opzetten van kwekerijen voor medicinale planten.' Ook consultancy en projectfinanciering hoorden tot de werkzaamheden, net als machines maken om 'essentiële oliën uit planten te onttrekken.' 

Uit het eerste faillissementsverslag over het in Amsterdam gevestigde bedrijf, dat ooit in Duitsland werd opgericht, blijkt dat de enige bestuurder van het bedrijf als oorzaak van het faillissement wijst op 'fraude door derden'. Derden zouden zich hebben uitgegeven namens het vennootschap en daarmee getracht hebben de vennootschap te binden.

Op internet is onder meer een waarschuwing van de Duitse toezichthouder voor de financiële markten over activiteiten van het Amsterdamse bedrijf te vinden. De waarschuwing werd op 25 juli 2022 uitgegeven. Ook de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten had het Amsterdamse bedrijf op de korrel. Onder meer Vice publiceerde er deze zomer over. Uit onderzoek van de curator zal moeten blijken hoe de vork in de steel zit.  

Schulden
Naast de bestuurder, de derde sinds de oprichting in augustus 2021, was er mogelijk één medewerker. Dat dienstverband was ten tijde van de faillietverklaring 'mogelijk niet rechtsgeldig beëindigd.' De curator, mr. M.N. de Groot uit Amsterdam, heeft de werknemer alsnog ontslagen.

Er zijn geen debiteuren zo staat in het verslag. Crediteuren zijn er mogelijk wel. In de eigen aangifte tot faillietverklaring worden door de bestuurder circa 23 crediteuren vermeld met een vordering op de vennootschap. De curator heeft aanvullend gegevens opgevraagd bij de boekhouder zodat de crediteuren op de hoogte kunnen worden gesteld. 

In de eigen aangifte tot faillietverklaring geeft de bestuurder aan dat sprake is van een totale (concurrente) schuldenlast van circa € 1,4 miljoen. Volgens de bestuurder zijn er naast deze schulden ook schulden die niet van de vennootschap zijn, maar die zouden zijn ontstaan als gevolg van onbevoegde vertegenwoordiging.

Over Juicy Holdings B.V. is op 4 november door de Rechtbank Amsterdam faillissement uitgesproken. Het faillissement is geregistreerd onder kenmerk: 13.ams.22.226.F.1300.1.22. Als curator is mr. M.N. de Groot uit Amsterdam aangesteld.