Vanuit de afspraken met de ministeries van LNV en EZK in het klimaatakkoord en het tuinbouwakkoord, heeft Greenports Nederland haar ambitie ten aanzien van verduurzaming in energie en klimaatneutraliteit in 2040 ondergebracht in de thematafels ‘Gebiedsaanpak Energie’ en ‘Ruimtelijke Inrichting’.

Greenports Nederland constateert dat ruimtelijke inrichting oplossingen niet los gezien kunnen worden van het energievraagstuk.

Daarom is gekozen voor een nieuwe structuur waarbij de transitiethema’s Ruimtelijke Inrichting en Energie binnen Greenports Nederland bestuurlijk in elkaar worden geschoven. Dit met de mogelijkheid om naar de toekomst toe ook onderwerpen als waterkwaliteit en waterbeheer, biodiversiteit en infra vraagstukken integraal op te pakken. Onder de titel “Duurzame Gebiedsontwikkeling Tuinbouw GPNL” gaat deze nieuwe thematafel in 2023 van start. Meer informatie over de samenstelling en agenda volgt nog vanuit Greenports Nederland.

Bron: Greenports Nederland