De Tweede Kamer nam dinsdag 29 november een motie van VVD en CDA aan waarin de regering wordt gevraagd de invoering van kostendekkende tarieven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de invoering van het nieuwe verrekenstelsel met elkaar in de pas te laten lopen door in 2023 de tarieven deels generiek te dempen. Ook voor 2024 zou de minister zich daartoe moeten inspannen. Verder wordt hem gevraagd in het najaar van 2023 op basis van de impactanalyse van Wageningen Economic Research opnieuw met een voorstel te komen voor het dempen van tarieven als het nieuwe verrekenstelsel tegen die tijd nog niet is ingevoerd.

VVD en CDA wijzen er op dat minister Adema van LNV het nieuwe NVWA-kostprijsmodel in 2023 in wil voeren, terwijl het nieuwe  verrekenstelsel, met beloning van goed gedrag en een einde aan uurtje-factuurtje met bijbehorende druk op NVWA-dierenartsen pas veel later wordt ingevoerd. Ze stellen vast dat dit tot grote zorgen leidt bij het bedrijfsleven.

Gevreesd wordt dat in het nieuwe kostprijsmodel tarieven anders uitpakken, terwijl een deel van de benodigde hervorming vanuit het nieuwe verrekenstelsel nog op zich laat wachten. De regering komt het bedrijfsleven maar ten dele tegemoet door het dempen van de kosten voor reistijd-werktijd en de tarieven voor kleine en middelgrote slachterijen.

Bron: Tweede Kamer