Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Digitaal Stelsel Omgevingswet uitgebreid met functie om ideeën voor te bespreken

Naar verwachting treedt de uitgestelde Omgevingswet per 1 juli 2023 in werking. Onderdeel van deze wet is een digitaal loket, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Aan de mogelijkheden wordt een nieuwe functionaliteit toegevoegd: het ‘Omgevingsoverleg’. Glastuinbouw Nederland gaat daar hieronder alvast in.

Het DSO, een samenvoeging van de reeds bestaande loketten het Omgevingsloket Online (OLO), de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl, maakt het mogelijk om vergunningen aan te vragen en meldingen te doen. En om te zien welke regels en beleid van toepassing zijn op een locatie en (op termijn) informatie raadplegen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Omgevingsoverleg
De nieuwe functie in het DSO is bedoeld als centraal portaal om initiatieven, zogenaamde ‘wilde ideeën’, in een vroeg stadium ter overleg aan het bevoegd gezag (BG) te sturen (meestal: de gemeente). Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een herstructureringsplan van een glastuinbouwbedrijf in een vroegtijdig stadium voor te bespreken met de gemeente. Hiervoor hoeft de gemeente dan niet apart te worden benaderd, maar gaat dit dus via hetzelfde portaal als waar de uiteindelijke vergunningaanvraag wordt ingediend: ‘Mijn Omgevingsloket’.

Het Omgevingsoverleg kent geen vervolgproces in het DSO, het is dus uitsluitend een centraal portaal voor indiening van een idee te bespreking met het BG. Verdere communicatie over het idee met het BG vindt plaats buiten het DSO om. De functie zal waarschijnlijk eenvoudig worden ingericht: naam van het idee, beschrijving, locatie aanwijzen, overheid selecteren (BG), documenten toevoegen en (mogelijke) kosten die verbonden zijn aan behandeling van het idee.   

Verschil Omgevingsoverleg en vooroverleg
Voor projecten die (nagenoeg) rijp zijn als aanvraag Omgevingsvergunning blijft de mogelijkheid om hierover ‘vooroverleg’ te hebben met het BG. Het ‘vooroverleg’ is onderdeel van het proces tot een aanvraag Omgevingsvergunning en bedoeld om het concrete plan waar nodig nog bij te schaven. Het ‘Omgevingsoverleg’ is een zelfstandig proces, alleen bedoeld om ideeën voor te bespreken.

Vrijblijvend
BG’s mogen zelf bepalen of zij ‘Omgevingsoverleg’ aanbieden. Het kan dus zijn dat (na bepaling van de locatie in de aanvraag tot omgevingsoverleg) het gewenste BG niet in de lijst staat van overlegpartners. Daarnaast is ook het proces van afhandeling afhankelijk van de servicenormen die het BG zelf hanteert. Er zullen geen adviestermijnen voor de afhandeling van het idee of standaard antwoorden (ook wel ‘dictum’ genoemd, zoals ‘wenselijk/niet-wenselijk’, ‘kansrijk/niet-kansrijk’, etc.) worden voorgeschreven. Glastuinbouw Nederland zal er bij de overheden op aandringen om deze functie aan te (blijven) bieden en open te stellen via het DSO.

Beschikbaarheid functie
De kans is aanwezig dat de functie ‘Omgevingsoverleg’ niet al bij inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikbaar is, maar zal, als de wet niet nogmaals wordt uitgesteld, kort na inwerkingtreding worden toegevoegd aan het DSO.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Publicatiedatum: