Van der Ende Groep heeft zichzelf tot doel gesteld om binnen 4 jaar, dus in 2025, de CO2 uitstoot met minimaal 20% te verlagen. De zogenaamde CO2-Prestatieladder dient als rode draad.

De CO₂-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument binnen Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂ en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De ladder wordt als CO₂-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Om die 20% te halen is het van belang om inzicht te krijgen in de huidige uitstoot. Hiertoe heeft het bedrijf de CO2-Prestatieladder, welke is ontwikkeld door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), als managementsysteem ingezet. En met succes: er werd een certificaat behaald op niveau 3 binnen de CO2-Prestatieladder. Dit duidt op het feit dat het bedrijf (voldoende) inzage geeft in de CO2-voetafdruk, het energiebeleid en de gestelde reductiedoelstellingen. Hiernaast is Van der Ende ook aangesloten bij een keteninitiatief welke aansluit bij deze doelstellingen. Onze eigen maatregelen om de 20% CO2 reductie te realiseren worden hierin ook vermeld.

Hoe groot in de CO2-voetafdruk?
De totale voetafdruk van 2022 heeft men in kaart gebracht en komt uit op 602 ton aan CO2. Hiervan is 289 ton afkomstig vanuit kantoren en bedrijfsruimten en 313 ton vanuit projecten. Binnen 4 jaar moet dit dus zijn teruggebracht naar maximaal 481 ton.

Voor meer informatie:
Van der Ende Groep
sales@vanderendegroep.nl
www.vanderendegroep.nl