Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar vergadering van november onder meer een nieuw mijten- en insectenbestrijdingsmiddel toegelaten voor de bedekte teelt van vruchtgroenten. Het gaat om het middel Neudosan. Verder is ook besloten tot een etiketuitbreiding van het middel Botector voor onder meer zachtfruit en vruchtgroenten.

Alle Ctgb-besluiten voor zijn hier na te lezen voor gewasbeschermingmiddelen en biociden.