Het groene onderwijs gebruikt 'Kassim the game' om studenten te leren energiezuinig te telen. De ‘serious game’ is ontwikkeld door de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research (WUR) en werd juni 2022 officieel gelanceerd.

'Kassim the game' is gebaseerd op het kassimuilatiemodel Kaspro van WUR en een gewasgroeimodel voor komkommer. Komend jaar zal de game (bedoeld voor mbo, hbo en wo) uitgebreid worden met onder meer andere gewassen, locaties en instellingen. Inmiddels is de game ook publiek toegankelijk.

Bij de start van een spelronde worden – bijvoorbeeld door een docent – de spelregels bepaald en kunnen bepaalde uitgangspunten ingevoerd worden, zoals een bepaalde plantdichtheid of de aanwezigheid van een energiescherm of belichting. Vervolgens kan de speler aan de slag met de teelt van de digitale komkommers in een fictieve kas in Bleiswijk.

Zo kan de speler de klimaatsetpoints wijzigen en voor een andere schermstrategie kiezen. In de game ziet de speler door AI gegenereerde afbeeldingen van de geteelde komkommers. Die afbeeldingen zijn gebaseerd op onder meer het aantal komkommers dat virtueel geteeld is en het vruchtgewicht. Aan het eind toont de game hoeveel komkommers geproduceerd zijn en hoeveel energie verbruikt is. De speler die de meeste winst gemaakt heeft wint.

Update met andere gewassen en landen
Januari 2022 werd de game geïntroduceerd tijdens een landelijke bijeenkomst van komkommertelers door studenten van Inholland. WUR ontving daarop veel positieve reacties. Ook kreeg de game aandacht tijdens de afsluitende bijeenkomst van het project Het Nieuwe Telen: Gas Erop! Inmiddels wordt de game door o.a. Inholland gebruikt in het lesprogramma en vindt deze zijn weg steeds meer naar het groene onderwijs. Docenten geven aan de game zeer nuttig te vinden: zo krijgen studenten meer inzicht in plantenfysiologie-onderwerpen, en is de game ook goed inzetbaar voor trainingen in het buitenland.

Komend voorjaar volgt een update van 'Kassim the game'. Zo wordt deze uitgebreid met andere gewassen (zoals tomaat), andere locaties (zoals Spanje) en nieuwe modellen (zoals waterkwaliteit). Ook het de voorloper van de game, Kassim krijgt dan een update: extra mogelijkheden voor koeling en ontvochtiging en kan naast de Venlo-kas ook het Multitunnel-kastype gesimuleerd worden.

Project Het Nieuwe Telen: Gas Erop!
WUR ontwikkelt 'Kassim the game' als onderdeel van het project Het Nieuwe Telen: Gas Erop! Dit project heeft als doel kennisverspreiding via het onderwijs van energiezuinig telen (HNT).

Bron: Wageningen University & Research