De expoSE/expoDirekt 2022 zal als succesvol in herinnering blijven. De Duitse vakbeurs in Karlsruhe voor asperges, zachtfruit en directe afzet trok zowel op de eerste als de tweede dag talloze bezoekers uit binnen- en buitenland. Daarmee lagen de bezoekers-aantallen weer op voor-corona-niveau, meldt de organisatie. 

Klik hier voor de fotoreportage

Zoals genoegzaam bekend is er momenteel genoeg gespreksstof in de sector. Door de alomtegenwoordige kostenstijgingen hebben veel telers in binnen- en buitenland het momenteel erg moeilijk. Niettemin kijkt men vol goede moed naar voren en is er na twee moeizame pandemiejaren weer sprake van enige bereidwilligheid om te investeren in nieuwe rassen en techniek. Bepaalde kostenstijgingen zijn ook pas met ingang van het nieuwe jaar concreet te berekenen, waardoor het in dat opzicht wederom een onzeker jaar gaat worden. De hamvraag blijft: Is de handel voornemens de telers tegemoet te komen en in hoeverre is er sprake van loyaliteit ten opzichte van het binnenlands product?

De meer dan 400 exposanten toonden zich niet alleen content met de bezoekersaantallen, maar ook met de concrete interesse, met name ook van landen buiten de Duitstalige regio en Benelux. Een teken dat de beurs ondanks Corona niet aan relevantie heeft ingeboet.

Automatisering en duurzaamheid
Automatisering en duurzame productverpakkingen blijven de sector domineren. Ook in Karlsruhe werden talloze innovaties op het gebied van verpakking, met name uit karton en papier, gepresenteerd. Verder doen bio-afbreekbare en/of herbruikbare kunststof-varianten het nog altijd goed in de sector. Bovendien schijnt er met name in de zachtfruitsector weer een trend te zijn in de richting van grotere verpakkingen (750g-1kg) in plaats van de kleine verpakkingen (125-250g) die in de voorbije jaren de boventoon voerden. 

Voor meer informatie:
www.expo-se.de