Het seizoen voor de kasgroentetelers in Almería verloopt anders dan verwacht. De aanvoer van vooral tomaten, komkommers en aubergines op de markt komt door de milde temperaturen niet overeen met eerdere ramingen. De prijzen zijn over het algemeen laag op dit moment en de vraag naar Spaans product op de Europese markt is eerder rustig als gevolg van de aanwezigheid van lokale producties, toegenomen concurrentie uit derde landen en de economische recessie. 

"Het loopt anders dan voorzien", zegt Virginia Artero, commercieel directeur van het Spaanse Nationwide Produce. "Tomaat is normaal gezien een product met een redelijk stabiele aanvoer op de markt, maar dit jaar zien we omwille van het weer meer schommelingen. De temperaturen waren tot een paar dagen geleden veel hoger dan normaal, wat onder meer voor een enorme plaagdruk zorgt in producten zoals paprika's, courgettes of komkommers."

"In tegenstelling tot wat we allemaal dachten in voorgaande maanden, heeft Nederland tot nu toe aanzienlijke volumes tomaten op de markt gebracht. Maar ook Polen, dat nog maar net z’n seizoen heeft beëindigd, of Hongarije. En dan is er natuurlijk ook Marokko. Dat land levert reeds constante hoeveelheden, waardoor de vraag naar Spaans product op dit moment niet bijster hoog is", legt Virginia Artero uit.

"En hoewel het tomatenareaal in Almería dit seizoen is uitgebreid, lijkt de toename van de aanvoer maar gering te zijn. Het areaal ronde tomaten is zelfs afgenomen, want daar blijft Marokko marktaandeel in winnen. Er zijn meer trostomaten aangeplant, vanwege het verwachte gebrek aan Nederlands product deze winter, en ook meer specialties, die niet concurreren met het Marokkaanse product", benadrukt ze.

De tomatenprijzen liggen momenteel onder de teeltkosten, waardoor er gemiddeld gezien nog niet veel winst is gemaakt dit seizoen. "De minimumtemperaturen zijn in Almería ondertussen gedaald. We dachten dan ook dat de prijs van ronde tomaten deze week flink zou stijgen, maar die is amper met 5 cent per kilo toegenomen, omdat de vraag nog steeds niet aantrekt. En dat heeft ongetwijfeld te maken met de economische recessie. We zullen nog even moeten wachten tot de prijzen verder stijgen. Dat zal pas gebeuren wanneer de productie in Almería door de kou vertraagt en het aanbod uit Midden- en Oost-Europa volledig wegvalt. Men verwacht in ieder geval tot eind januari beschikbaarheid van Nederlands product", vervolgt Virginia Artero.

"Het is tot nu toe heel moeilijk geweest om het verloop van het seizoen te voorspellen. De handelsbedrijven hebben niet echt veel waar, maar de vraag is ook niet hoog. De prijs van aubergine stijgt wel iets vanwege de plotselinge temperatuurverandering, en ook die van komkommers, die dit jaar meer last hebben gehad van virussen. De opbrengst van courgette daarentegen, die gewoonlijk schommelt, is dit jaar relatief stabiel, omdat de oogsten mooi gespreid vallen. Maar ook voor dit product zie je dat het Nederlandse seizoen langer dan normaal duurt."

"Paprika is de meest stabiele kasgroente. Er is wat minder aangeplant omdat vorig jaar een slecht seizoen was. In het begin van het seizoen viel het gebrek aan product meer op, maar daarna was er opeens toch meer beschikbaarheid. Ik denk dat de temperaturen een hoofdrol zullen spelen, want als die weer stijgen zal het einde van het seizoen er versneld komen en als Nederland niet op tijd begint, kan er een gat ontstaan. Laten we echter ook Israël niet uit het oog verliezen. Vorig jaar althans zond dat land al grote hoeveelheden paprika's naar Europa", besluit de commercieel directeur van Nationwide Produce.

Voor meer informatie:
Virginia Artero
Nationwide Produce PLC
Tel: +34 950 483 026 (Spanje)
virginia@nationwide-espana.com 
www.nationwideproduce.com