Tholen - Het doorteeltseizoen van de Hollandse kasaardbeien loopt momenteel ten einde en de eerste importaardbeien doen hun intrede op de markt. Sjraar Hulsman van Frankort&Koning maakt de balans op. "Waar je de laatste jaren een forse uitbreiding zag van de belichte aardbeienteelt onder glas, zie je nu dat telers pas op de plaats maken."

"Voor de meeste partijen zijn de vaste programma's afgelopen kasseizoen goed verlopen. Naast de Britse markt, vanouds een goede afnemer, deden ook andere landen goed mee. Wel was het net als in het voorjaar door de energieprijzen een uitdaging om een prijsniveau vast te stellen waar zowel de teler als de klant goed voor kan werken. Zowel aan teelt- als klantzijde was men daarom voorzichtig. Afnemers zagen afgelopen voorjaar namelijk ook dat bij een hoger prijsniveau consumenten minder aardbeien kochten. Dit heeft ertoe geleid dat er nu meer partijen in plaats van voor vaste prijzen voor prijzen op weekbasis hebben gekozen. Dat zorgt dan voor wat minder vastigheid, maar heeft in bepaalde periodes wel geholpen om meer volumes in de markt te zetten", constateert Srjaar.

Voor de volumes in de herfstteelt had de energiecrisis volgens Sjraar nog weinig impact. "Die planten worden een jaar van tevoren besteld. Wel zie je dat een aantal telers eerder hebben geplant om hoge stookkosten te voorkomen. Het hele plaatje verschilt nogal per teler, afhankelijk van bijvoorbeeld gaspositie en WKK. Ook zie je dat door het mooie najaarsweer er flink bezuinigd is op het gasverbruik. Nadeel is dat de druk van vruchtrot bij de kasaardbeien dit jaar veel groter was dan andere jaren. Door minder te stoken is het gewas te lang nat geweest in de bloei, wat incidenteel geleid heeft tot rot onder het kroonblad."

Uitdagende situatie Nederlandse telers
"De belichte teelten zijn opgestart. Het areaal in Nederland zal niet groter zijn dan vorig jaar. De gasprijzen zullen uiteindelijk wel wat normaliseren, maar telers hebben er geen vertrouwen in dat deze weer terugkomt naar een niveau zoals we die in het verleden zagen. Een aantal telers heeft zich genoodzaakt gezien het plantmateriaal te storten of vroeger te planten en niet te belichten. Al met al is de hele situatie voor de Nederlandse telers flink uitdagend. Ze moeten individueel allerlei overwegingen maken en dat gaat verder dan een kwalitatief goede aardbei telen. Een andere ontwikkeling die ook in Duitsland speelt is dat de loonkosten fors omhoog gaan. Dat gaat veel impact hebben, want de aardbeienpluk bestaat ondanks de ontwikkeling van de plukrobots nog altijd uit veel handwerk."

Weihnachtsmarkten
"Tegelijkertijd zijn de prijzen in de daghandel in oktober niet goed geweest. Telers in onze exportlanden, zoals het Verenigd Koninkrijk, hebben tot eind oktober zelf aardbeien uit hun tunnels kunnen plukken. Dat is ongekend lang. Pas vanaf eind oktober hebben we een echte prijsopleving gezien", vervolgt Sjraar. Voor de komende periode verwacht hij nog een goede vraag. "Momenteel zijn de prijzen al erg goed. Feestdagen zijn altijd goed voor de zachtfruitverkoop. Deze week zijn in Duitsland de Weihnachtsmarkten gestart en met Kerst staan er zowel bij de supermarkten als ook bij de klanten in de bakkerijsector altijd aardbeien op het menu."

Ook het importseizoen is bij Frankort&Koning van start gegaan. "Vorige week zijn de Griekse aardbeien gestart. Daar is de laatste jaren volop geĆÆnvesteerd in nieuwe en betere rassen, een zelfde trend zien we ook in Egypte en Marokko. We hebben inmiddels ook de eerste Egyptische aardbeien binnen. Rassen als Sensation, Calinda en Inspire krijgen steeds meer voet aan de grond naast Fortuna. Daarnaast zijn er nog een aantal veelbelovende nieuwe rassen, die zich eerst op commerciĆ«le schaal moeten bewijzen, voordat ze op grotere schaal worden aangeplant. Dit zijn goede houdbare en stevige rassen die smaakvoller zijn dan in het verleden en de verwachtingen zijn hooggespannen. De komende weken zullen deze volumes verder toenemen. De aanvoer van Spaanse aardbeien blijft nog beperkt."

"Als Frankort zijn we binnen heel Europa actief bij retail, gastronomie en reguliere groothandel. Klanten vragen om een totaalpakket, continue beschikbaarheid, productspecialisme en logistieke oplossingen. Bij Frankort&Koning spelen we al jaren in op deze vraag en timmeren nu dus ook op zachtfruitgebied steeds meer aan de weg. Waar we kansen zien bespreekt ons team dat met onze teeltpartners en vullen we dit planmatig in", aldus Sjraar.

"Ook de import van blauwe bessen is momenteel in volle gang. We zien dat Peru met behoorlijke volumes is opgestart, wat ook te verwachten was na de gigantische aanplant van de afgelopen jaren. Dit heeft de laatste vier, vijf weken wel geleid tot een prijsniveau dat ver onder de maat ligt. Frambozen ontvangen we momenteel uit Portugal en Marokko. Traditiegetrouw is de frambozenmarkt een vrij wispelturige markt en momenteel zien we ook grote verschillen in kwaliteit. Bovendien hebben we de laatste weken overschotten op de markt gezien die toch op allerhande manier hun weg vinden op de markt."

Voor meer informatie:
Sjraar Hulsman
Frankort & Koning
Tel: + 31 (0)77 3897 328
s.hulsman@frankort.nl
www.frankort.nl