Wat is er met de SDE++ gelden gebeurd en draagt het bij aan gestelde emissiereductiedoelen? Twee vragen voor klimaatminister Rob Jetten, die, de tweede vraag negerend maar de eerste uitvoerig besprekend, er in een schrijven de Kamer over informeert. Een paar take-aways, de gehele brief vindt u hier.

Van 28 juni tot 6 oktober vond de openstelling in 2022 van de SDE++ plaats. Hiervoor was een openstellingsbudget van € 13 miljard beschikbaar. Gedurende de openstelling zijn 2.296 subsidieaanvragen ingediend, met een budgetclaim van in totaal ca. € 13,9 miljard.

Het grootste deel van het budget is aangevraagd voor projecten voor CO₂-afvang en -opslag (namelijk ca. € 7,1 miljard) en CO₂-afvang en gebruik voor in de glastuinbouw (ca. € 600 miljoen). Daarnaast valt op dat er voor ca. € 2,5 miljard is aangevraagd voor geothermieprojecten, en ook valt op dat het aangevraagde budget voor zon-PV grofweg is gehalveerd t.o.v. 2021 (want netcongestie). Al met al ‘genoeg belangstelling’ en Jetten ziet uit naar het volgende openstellingsrondje, dat hij er vóór de zomer volgend jaar doorheen hoopt te hebben.

Hoge energieprijzen stellen nieuwe uitdagingen aan de SDE. Zo moet nu in de veel gevallen een deel van het verstrekte voorschot worden terugbetaald (ca €1,2 miljard, waarvan € 400 reeds is teruggestort), een gevolg van de voor de leek wat lastig uit te leggen systematiek. Daar waar (exorbitante) winsten worden gemaakt, wil Jetten onderzoeken of dat op een of andere wijze te mitigeren dan wel af te romen is

Tot slot wordt de vraag gesteld of de SDE-gelden goed worden besteed. Deze vraag werd voorgelegd aan de consultants van PwC en de consultants van PwC oordelen met de minister dat zulks het geval is.