Volgend op de bekendwording dat de toelatingen van Batavia en Movento na het verstrijken van de huidige toelatingstermijn niet hernieuwd kunnen worden heeft het Ctgb nu ook de respijtperioden vastgesteld:

• De uiterste aflevertermijn is 30 oktober 2024

• De uiterste opgebruiktermijn is 30 oktober 2025

Telers kunnen de komende 3 seizoenen nog gebruik maken van Batavia en Movento in de strijd tegen schadelijke insecten in alle toegelaten teelten.

Bron: Bayer Agro Nederland