Neddox ziet zich genoodzaakt haar bedrijfsactiviteiten per 31 december 2022 te staken en de onderneming te ontbinden. Op donderdag 10 en vrijdag 11 november 2022 zijn alle klanten hierover inmiddels geïnformeerd door de directie, zo meldt het bedrijf.

Aanleiding
"De afgelopen 3 jaar is er hard gewerkt aan een nieuw platform en aan een nieuwe versie van onze software voor de AGF-branche. Hierbij hebben we gewerkt aan de operationele kant, de administratieve afhandeling en aan de integratie van systemen. Transparantie, het delen van data en samenwerking in de handelsketen vinden wij voorwaarden voor een gezonde en winstgevende AGF-sector. Daarnaast is er steeds vaker de wens om overal ter wereld en te allen tijde veilig online te kunnen werken."

"We geloven in een schaalbaar en betaalbaar samenwerkingsmodel maar helaas is het ons niet gelukt ons platform en software met voldoende snelheid op te schalen. Hierdoor blijft de ontwikkeling achter op meerdere punten. Dit heeft ertoe geleid dat we geen gezond businessmodel voor ons platform en software meer hebben. Het bestuur en de aandeelhouders hebben daardoor besloten om per 31 december 2022 de bedrijfsactiviteiten van Neddox te staken en de onderneming te beëindigen", zo melden ze.

Nazorg
"Wij begrijpen dat het nieuws dat Neddox na 20 jaar gaat stoppen onverwacht komt en veel impact voor onze klanten heeft. Maar we laten geen van onze klanten zomaar in de kou staan en we zullen dan ook elke klant afzonderlijk benaderen om een nazorgtraject voor te stellen zodat hun bedrijfscontinuïteit niet in het gedrang komt."

"Tot slot rest ons nog te zeggen dat we samen met al onze klanten en leveranciers hard gewerkt hebben om Neddox de afgelopen jaren tot een succes te maken. Daarom willen we iedereen bedanken voor de intensieve en mooie tijd die we samen hebben gehad."

Voor meer informatie:
Neddox
Transistorstraat 7
1322 CJ  Almere
088-0202600
www.neddox.com