Donderdagavond 17 november heeft er een grote integrale controle plaatsgevonden naar de woon- en leefsituatie van arbeidsmigranten in het glastuinbouwgebied van Westland. Tijdens de controle zijn meerdere overtredingen aan het licht gekomen. In een aantal gevallen was er sprake van erbarmelijke verblijfsomstandigheden.

De controle werd uitgevoerd door de gemeente Westland in samenwerking met diverse veiligheids- en zorgpartners, waaronder de politie, brandweer, Omgevingsdienst Haaglanden, Nederlandse Arbeidsinspectie en het Sociaal Kernteam Westland.

Op 23 percelen is elk bouwwerk gecontroleerd. In drie gevallen was de situatie dermate ernstig dat spoedeisende bestuursdwang is toegepast. Dit wil zeggen dat de mogelijkheid tot overnachting direct is beĆ«indigd door de ruimtes te sluiten en te verzegelen. De gemeente heeft de betrokken bewoners onderdak aangeboden in het Fletcher Hotel Naaldwijk. Arbeidsmigranten die gisteren niet thuis waren, kunnen alsnog hulp krijgen van de gemeente.  

Bron: Gemeente Westland