Vakbonden CNV en FNV hebben bij hun achterban de wensen voor een nieuwe cao Glastuinbouw opgehaald. Woensdag 15 november zijn de onderhandeling hiervoor gestart. De lonen omhoog en meer respect en waardering, zijn belangrijke punten voor de leden van de vakbond die in en om de kas werkzaam zijn.

FNV geeft inzage in enkele uitkomsten uit de enquête die men uitzette onder haar leden. CNV wijst erop dat er nog geen voorstel voor een algemene loonsverhoging is gedaan door Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Plantum. Wel doen ze voorstellen hoe om te gaan met de verhoging van het minimumloon van 10,15% per 1 januari 2023. 

Omdat de laagst betaalden zwaarder worden getroffen door de hoge energierekening dan de hoger betaalden, stelt CNV Vakmensen voor alle uurlonen (zowel in de schalen als boven de schalen) met €1,25 bruto per uur te verhogen, wat neer komt op een verhoging van 9,7% voor de laagste salarissen en 5,7% voor de hoogste salarissen in de tabel. Verder vraagt de vakbond de reiskostenvergoeding te verbeteren, de andere vergoedingen te indexeren, in te zetten op meer vaste contracten, een eigen pot voor ontwikkeling, 5 mei als vrije dag en onderzoek naar gezondheidsgevolgen bij hitte.

Bron: FNV/CNV