Vertical farm Infarm heeft succesvol tarwe geteeld in een indoor teeltbedrijf. Infarm wil de eerste vertical farm zijn dat basisgewassen in een gecontroleerde omgeving kan telen. De eerste proeven leverden volgens de telers, medegastheer van het recente Food Systems Pavilion bij COP27, 'buitengewone resultaten' op, waardoor een raming gemaakt werd van een oogst van 11,7kg per m2 per jaar. Geprojecteerd op schaal is dat het equivalent van 117 ton per hectare per jaar - 26 keer de oogst van de vollegrondsteelt.

Deze manier van telen is onafhankelijk van klimaatomstandigheden en daardoor werkelijk klimaatbestendig. Dit is volgens de telers een belangrijke mijlpaal, nu de klimaateffecten verergeren, om basisvoedsel te leveren in een gecontroleerde omgeving. 

Guy Galonska, CEO en medeoprichter van Infarm: "Om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden, moeten we grotere oogstopbrengsten realiseren. We hebben nu bewezen dat dat mogelijk is voor tarwe door indoorteelt in een gecontroleerde omgeving. Onze resultaten zijn significant in vergelijking met de gemiddelde opbrengst van tarweteelt in de vollegrond, die ongeveer 4,5 ton per hectare per jaar bedraagt en zwaar afhankelijk is van weersomstandigheden en seizoenen. We zijn ervan overtuigd dat tarwe succesvol op grote schaal indoor geteeld kan worden als een klimaatbestendig alternatief. Onze recordoogst kan de komende jaren mogelijk met nog 50% worden verhoogd door een combinatie te gebruiken van verbeterde genetica, hardware en een geoptimaliseerde teeltomgeving."

Erez Galonska, CEO en medeoprichter van Infarm: "Dat tarwe indoor verbouwen mogelijk is, is een mijlpaal voor Infarm en van enorm belang voor de wereldvoedselzekerheid, omdat tarwe een calorierijk, maar grondstofintensief gewas is en een kerningrediënt van eetpatronen wereldwijd. We zijn Infarm begonnen om nieuwe manier van voedsel verbouwen te ontdekken om de groeiende wereldbevolking te voeden. De resultaten laten zien dat we een grote stap dichterbij ons doel zijn gekomen."

Tarwe levert een groot deel van de wereldbevolking zijn dagelijkse energiebehoefte en is een belangrijke bron van proteïne, goed voor bijna 40% van de dagelijkse proteïne inname in sommige regio's. Tarwe wordt geteeld op een groter areaal dan ieder ander gewas en door de veranderende omstandigheden, wordt verwacht dat de opbrengst per hectare zal dalen. Om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden, is het noodzakelijk om de tarwe-opbrengsten te verhogen. Dat is nu mogelijk door de indoorteelt, stelt Infarm.

Voor meer informatie: 
Infarm
press@infarm.com
www.infarm.com