Ondanks de problemen in de energiemarkt zijn er toch verschillende belichte teelten gestart. Daarmee is ook de eerste Macrolophus-System al uitgezet. Een mooie mijlpaal, vindt Biobest-adviseur Marvin Koot. “Een goede Macrolophus-populatie is zo essentieel voor het verloop van de biologie. Helaas gooiden Tuta absoluta en Nesidiocoris tenuis de laatste jaren roet in het eten. Nu deze plagen redelijk onder controle zijn, kunnen veel telers weer schoon beginnen.”

“Hoe eerder je met Macrolophus-System begint, hoe beter”, vervolgt Marvin. “Een goede populatie-opbouw kost even tijd, maar je hebt er de hele teelt profijt van.”

Door de noodzaak van chemisch ingrijpen tegen Tuta absoluta en Nesidiocoris, kwam de Macrolophus-populatie voorgaande jaren echter moeilijker en later op volle kracht. Doordat die goede basis ontbrak, werd het complete biologische evenwicht vaak het hele seizoen ontregeld. Met nog meer chemisch ingrijpen tot gevolg.

Witte vlieg
“Je kunt Macrolophus-System alleen uitzetten als de kas absoluut vrij is van Tuta absoluta en Nesidiocoris.” Vervolgens kan de ontwikkeling van de populaire roofwants gestimuleerd worden door bij te voeren met Artemac™. “Als er al witte vlieg wordt waargenomen voordat de populatie voldoende op niveau is, adviseren we om ook sluipwespen uit te zetten. Eretmocerus-System en Encarsia-System zijn beide geschikt, of kies voor een combinatie met Eretmix-System. Zo houd je de druk laag en krijgt Macrolophus de kans een goede populatie op te bouwen.”

Spint
Datzelfde geldt voor spint. “Macrolophus is een goede eerste verdediging tegen schadelijke spintmijten, maar kan soms best een steuntje in de rug gebruiken. Voor de biologische bestrijding van spint zien we goede resultaten met Phytoseiulus-System. Deze vraatzuchtige roofmijt eet alleen spint (alle stadia) en verlost de teelt in een paar dagen van plotselinge haarden. Door goed te scouten en Phytoseiulus pleksgewijs toe te passen, kunnen telers grootschalige problemen en dus bespuitingen voorblijven.”

Tomatenmineermot
Verder adviseert Marvin telers altijd om Isonet® T op te hangen, of je nou wel of geen Tuta vorig jaar hebt gekend maakt niet uit. Tuta absoluta is een zeer verraderlijk insect en kan zomaar ineens binnenkomen en de hele teelt op zijn kop zetten. Preventief handelen in hierin echt een ‘must’! “Deze dispenser bevat een hoge dosis vrouwelijk feromoon, wat de mannelijke motten in verwarring brengt. Let op: Isonet T werkt alleen als gestart wordt in een 100% mineermotvrije kas. Is er al Tuta waargenomen, dan hebben ze zich waarschijnlijk al voortgeplant en schiet de dispenser zijn doel voorbij. Neem dan contact op met de adviseur voor een strategie op maat.”

Gezond wortelmilieu
Tot slot noemt de adviseur ASPERELLO® T34 Biocontrol®. Dit biologisch fungicide activeert het afweermechanisme van de plant en parasiteert ziekteverwekkende schimmels als Pythium. “Door dit middel vroegtijdig in te zetten, benut je de preventieve werking optimaal. Steeds meer telers geven hun plantenkweker al opdracht om het middel mee te druppelen. Zelf druppelen ze de matten voor en herhalen dit elke 12 weken als de planten er daadwerkelijk staan. Een goede start is het halve werk! Zeker nu dit jaar het middelenpakket richting schadelijke pathogenen wederom is verkleind en er verschillende telers met wortelproblemen zijn geweest.”

Voor meer informatie:
Biobest Group
www.biobestgroup.com
info@biobestgroup.com