Eind oktober publiceerde de WUR in opdracht van de ACM het tweede marge-onderzoek, de Agro-Nutrimonitor. "De organisaties, POV, Glastuinbouw Nederland/ GroentenFruit Huis, NFO, Biohuis en LTO, waarderen de inspanningen van het ministerie van LNV en de ACM om met de Agro-Nutrimonitor land- en tuinbouwmarkten transparanter te maken, met inbegrip van de verdeling van de marges in de keten", aldus de LTO, mede namens de organisaties, in een reactie op het onderzoek.

"Transparantie blijft een zorgpunt, evenals het vertrouwen van consumenten in duurzaamheidsclaims. Er blijven ook veel vragen over de mechanismes achter de procentuele marges. Prijs zegt niet alles: het gaat ook over rendement op geïnvesteerd vermogen en over wie de risico’s draagt van misoogsten en calamiteiten zoals corona."

"De waardering van consumenten voor de meerwaarde van duurzamere producten blijft een zorg en wordt niet vanzelf in de markt opgelost. Wijziging van marktregels (mededinging) of meer subsidie: ergens moet er iets veranderen. De organisaties vinden daarom dat er een vervolg moet komen op de Agro-Nutrimonitor en denken daarover graag mee."

Lees hier de volledige reactie van de organisaties

Bron: LTO Nederland