De Interprofessionele Organisatie voor Groenten en Fruit van Andalusië (Hortyfruta) heeft een wetsbepaling geactiveerd waardoor klasse II aubergines van het lange type vanaf donderdag 3 november niet meer mogen worden verhandeld. Oorzaak is de forse prijsdaling van de lange aubergines.

Er mag nog uitsluitend klasse Extra en klasse I product op de markt worden gebracht, zowel van conventionele als biologische kasteelt, op basis van een wet die de Andalusische deelregering in juli vorig jaar heeft aangenomen en die door Europa Press werd geconsulteerd.

De organisatie geeft in een persbericht aan dat ze deze beslissing heeft genomen na een "rigoureuze analyse" en omdat ze ervan overtuigd is dat "in het geval van lange aubergines, de minimumdrempels overschreden zijn die de perceptie van het product bij de consument beïnvloeden en die de teelt verlieslatend maken, waardoor de huidige en toekomstige levensvatbaarheid van de activiteit van de telers in het gedrang komt".

Telersvereniging Asaja waarschuwde al voor de "vrije val" van de telersprijzen van sommige producten. In het geval van lange aubergines gaat het om een daling van 70%.


Prijsval aubergines, gecombineerde weergave meerdere veilingen via agropizzara.com 

Het crisiscomité van Hortyfruta is eergisteren bijeengekomen om de huidige marktsituatie te bestuderen en te bespreken alvorens het besluit werd genomen de klasse II aubergines van het lange type uit de handel te nemen. De norm voorziet in een periode van 24 uur om alle brancheleden te informeren.

Het doel is dat alleen lange aubergines van klasse Extra en klasse I voor verse consumptie op de markt komen. De verplichting zou gelden voor alle Andalusische teelt- en handelsbedrijven.

Zowel de interprofessionele organisatie als het gewestelijke ministerie van Landbouw zal de komende dagen toezien op de correcte naleving van de regel, totdat genoemde beperking weer wordt opgeheven.