Ondernemers in de land- en tuinbouw hebben te maken met exploderende energiekosten. Natuurlijk nemen boeren en tuinders waar mogelijk energiebesparende maatregelen, maar de mogelijkheden zijn zeer beperkt zonder dat het ten koste gaat van plantgezondheid of dierwelzijn. Met de TEK-regeling wil de overheid tijdelijk bedrijven ondersteunen bij de extra energiekosten. Minimaal 12,5% van de omzet moet uit energiekosten bestaan, wil een bedrijf hiervan gebruik kunnen maken. Veel agrarische bedrijven zijn energie-intensief, maar komen niet over deze drempel heen. LTO Nederland roept daarom op om de toegangsdrempel te verlagen naar 6,25%.

LTO Nederland heeft bij haar achterban uitgevraagd welke effecten de hoge energieprijzen hebben op de bedrijfsvoering. Daaruit komt het beeld naar voren dat enerzijds héél weinig bedrijven over de drempel van 12,5% komen om te kunnen voldoen aan de TEK-voorwaarden. Anderzijds geven agrarische ondernemers aan dat de energiekosten vaak met vele tienduizenden euro’s per bedrijf stijgen. Ze kunnen de rekening niet meer betalen en moeten forse maatregelen nemen zoals afschaling van productie of zelfs (tijdelijk) of definitief stoppen van het bedrijf. Het aanpassen van de TEK-regeling waarbij minimaal 6,25% van de omzet uit energiekosten moet bestaan, stelt deze bedrijven in een betere positie.

Rondetafelgesprek
Vandaag houdt de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over de hoge energieprijzen en de impact die dit heeft op bedrijven. Op een nader moment wordt er ook een debat gevoerd over de TEK-regeling.

bron: LTO Nederland