Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Expertadvies sterkt Den Haag in keuze voor veilige aardwarmtewinning

De energiecrisis en de wens sneller minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen hebben gezorgd dat extra ogen gericht zijn op geothermie als duurzame warmtebron. Net als bij winning van fossiele brandstoffen zijn hier risico's bij gemoeid, maar na advies van experts stelt het Haagse kabinet dat geothermie op verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

Dit alles tot tevredenheid van brancheorganisatie Geothermie Nederland. In onderstaand bericht gaan zij in op de eigen bijdrage aan de totstandkoming van Haags geothermiebeleid én de gevolgen van de Haagse planning voor risicobeheersing voor de sector.

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw heeft in een brief van 20 oktober jl. aan de Tweede Kamer de kernpunten van het kabinetsbeleid voor de beheersing van geothermierisico’s gepresenteerd. In de brief onderstreept het kabinet het feit dat geothermie een voorspelbare, verantwoorde en kosteneffectieve energiebron vormt die een betrouwbare bijdrage levert aan de warmtetransitie van de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en industriesectoren, én aan de klimaatdoelen en aan onze energieonafhankelijkheid. 

Balans versnelling geothermie en risicobeperking
De brief gaat dan ook onder meer in op de balans tussen de risicobeperking enerzijds en het belang van de versnelde groei van aardwarmte anderzijds. Zo mag geothermie vanzelfsprekend niet leiden tot onaanvaardbare veiligheidsrisico’s of onaanvaardbare kans op schade als gevolg van seismiciteit. Tegelijkertijd stelt het kabinet dat de kans daarop klein is bij de in Nederland gebruikelijke toepassing van geothermie en dat deze naar verwachting geen veiligheidsrisico veroorzaakt. Alle nu producerende geothermieprojecten hebben een laag risico van seismiciteit. Ook bij vergelijkbare projecten in het buitenland zijn nog nooit aardbevingen waargenomen.

Schijnnauwkeurigheid
Aangezien in het geval van geothermie geen praktijkgegevens beschikbaar zijn over de relatie met seismiciteit is een risicoberekening niet goed mogelijk. Geothermie Nederland wijst erop dat zij daarom herhaaldelijk gemeld hebben dat zo’n berekening alleen schijnnauwkeurigheid oplevert. De beleidsbrief bevestigt dit en geeft concrete handvatten hoe de risico inschatting voor seismiciteit dan wel moet worden vormgegeven en welke norm hierbij moet worden gehanteerd. Als een operator kan aantonen  dat eventuele seismiciteit beneden een bepaalde magnitude zal blijven – wat in het geval van conventionele geothermie naar verwachting zo is – is daarmee volgens het kabinet voldoende aannemelijk dat in elk geval het veiligheidsrisico ruimschoots aan de norm voldoet.

Belang industriestandaarden en procesafspraken
Het kabinet meent verder dat een kans dat geothermie ondanks goede voorzorg toch tot schade leidt op zichzelf geen grond is om een aanvraag voor een vergunning te weigeren. De kans op eventuele schade aan objecten die ontstaat ondanks dat de operator heeft voldaan aan alle wet- en regelgeving is aanvaardbaar mits zeker is dat deze schade wordt vergoed.

Om invulling te geven aan deze volgens de brancheorganisatie 'terechte voorwaarde', werkt Geothermie Nederland samen met EZK aan een schadebetalingsregeling die voor alle geothermiebedrijven toegankelijk is en in alle gevallen toereikend is. De vereniging werkt bovendien aan 'een seismisch risicobeheerssysteem waarmee op uniforme en adequate wijze wordt gereageerd op mogelijke seismiciteit.' Dit systeem wordt in de toekomst bij elk geothermieproject geïmplementeerd. "We voelen ons hierin aangemoedigd door het kabinet om verder te gaan op de ingeslagen weg naar industriestandaarden en procesafspraken", stelt Geothermie Nederland.

Openstaande punten
Geothermie Nederland wil nog wel met de staatssecretaris om de tafel over de afhandeling van mogelijke schademeldingen door bodembeweging. In principe heeft de belangenbehartiger 'begrip' voor het idee dat de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade hierin een rol kan spelen, maar men maakt zich nog wel zorgen over de methodiek voor het bepalen welke schademeldingen in behandeling worden genomen. Tot slot vindt de vereniging het van belang dat de overheid goed voor ogen houdt dat het optimaal benutten van warmte uit de diepe ondergrond cruciaal is om tot rendabele geothermieprojecten te komen. Verschillende geothermiebedrijven hebben geïnvesteerd in warmtepompen om optimale uitkoeling te bewerkstelligen. Er moet wat de vereniging betreft zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de mate waarin verdere uitkoeling mag plaatsvinden.

Bron: Geothermie Nederland

Publicatiedatum: