Nu de gemeente Hollands Kroon op verzoek van Noord-Holland het bestemmingsplan heeft aangepast, trekt de provincie haar eerdere bezwaar in.

Hierdoor wordt de bouw van een nieuw datacenter ten westen van de A7 mogelijk. De vergunning is nog niet aangevraagd.

De aanpassing geeft de provincie voldoende zekerheid op een veilige verkeersafwikkeling tijdens en na de bouw van het datacenter. De provincie stelt daarnaast hoge eisen aan het nieuwe datacenter op het gebied van energievoorziening, watergebruik, het benutten van restwarmte en ruimtelijke inpassing. Afspraken hierover worden vastgelegd in de vergunning. 

Kruispunt Agriport-N239
Het bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer trekt veel verkeer van en naar de A7. Voor de veiligheid en de doorstroming van dat verkeer zijn aanpassingen noodzakelijk aan de kruising Agriport-N239 en de kruisingen van de N239 met de op- en afritten van de A7. Een nieuw datacenter leidt tijdens en na de bouw tot extra verkeer. Totdat de kruising is aangepast, wil de provincie dat het extra verkeer een andere route neemt. De provincie vond eerder dat dit niet voldoende duidelijk in het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ stond. Nu de gemeente het bestemmingsplan heeft aangepast, trekt de provincie haar eerdere bezwaar in.

Born: Provincie Noord-Holland