In overleg met de landelijke commissie Paprika, telers en Glastuinbouw Nederland heeft Normec Groen Agro Control een ‘Teeltwisselingsprotocol Paprika’ opgesteld. Reden voor het protocol zijn de problemen waarmee telers dit jaar te maken kregen. Om nog onduidelijke redenen hadden zij last van uitval. Voor sommige telers zelfs reden een teelt af te breken en een andere teelt met bijvoorbeeld komkommer of tomaat op te starten.

De oorzaak van de uitval wordt gezocht in de wortelzone, maar het onderzoek loopt nog. In een ledenbericht wijst Glastuinbouw Nederland op de beschikbaarheid van het protocol.