De hoge energieprijzen houden de gemoederen in de glastuinbouwsector volop bezig. De steeds zorgwekkender wordende situatie levert vanzelfsprekend ook de nodige vragen op van ondernemers. Daarnaast gaan de ontwikkelingen en het nieuws erg hard. Daarom organiseert Glastuinbouw Nederland op 3 november tussen 10.00 en 11.00 uur weer een online spreekuur.

Tijdens het spreekuur wordt ingegaan op verschillende onderwerpen: De activiteiten van Glastuinbouw Nederland en de inzet richting de overheid, de gasleveringszekerheid en het afschakelplan van de gaslevering en de SDE. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van de toelichting op genoemde onderwerpen. 

Sprekers
Tijdens het spreekuur wordt een inhoudelijke bijdrage geleverd door: Adri Bom-Lemstra (voorzitter Glastuinbouw Nederland), Alexander Formsma (Energiespecialist Glastuinbouw Nederland), Arne Bac (Rabobank) en Rien Bot (AgroEnergy).
Aan dit online spreekuur kan primair worden deelgenomen door leden van Glastuinbouw Nederland, maar ook door andere belangstellenden. Aanmelden is verplicht en kan tot en met woensdag 2 november via deze link.

Voor het volgen van het spreekuur is alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het spreekuur ontvangen deelnemers uiterlijk om 09.00 uur per e-mail nadere instructie en een link waarmee het webinar te volgen is. Zorg ervoor dat tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure is uitgevoerd.

Bron: Glastuinbouw Nederland