Consumenten waren in oktober net zo somber als in september. Toen bereikte het consumentenvertrouwen een dieptepunt. In oktober kwam het vertrouwen uit op -59, net als in september. Consumenten waren wat minder negatief over de economie, maar de koopbereidheid verslechterde iets.

Met -59 lag het consumentenvertrouwen in oktober ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-9). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36) en in september 2022 de laagste stand ooit (-59). Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986.

Consumenten iets minder pessimistisch over economisch klimaat
Consumenten waren in oktober iets minder pessimistisch over de economie dan in september. De deelindicator economisch klimaat ging van -79 naar -75. Consumenten waren zowel over de economie in de afgelopen twaalf maanden als over de economie in de komende twaalf maanden minder negatief.

Koopbereidheid historisch laag
De koopbereidheid kwam in oktober uit op -48, tegen -46 in september. Dit is het laagste niveau sinds het begin van de meting. Zowel het oordeel over de financiƫle situatie in de afgelopen twaalf maanden als dat over de financiƫle situatie in de komende twaalf maanden was negatiever dan ooit tevoren. Consumenten waren ook nog nooit zo negatief over het doen van grote aankopen.

Consumenten negatief over toekomstige werkloosheid
Voor het eerst na mei 2021 waren consumenten pessimistisch over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid. Het percentage van de respondenten dat verwacht dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden gaat stijgen was met 35 procent groter dan het percentage dat een daling verwacht (20 procent). Het saldo van positieve en negatieve antwoorden kwam daarmee uit op -15 procent.

Vandaag publiceert het CBS ook over de werkloosheid in september. Het aantal werklozen is in september licht gestegen. In april van dit jaar bereikte de werkloosheid het laagste niveau in de reeks met maandcijfers vanaf 2003. Daarna nam de werkloosheid toe.

Bron: CBS