In Almería worden er ondertussen weer volop courgettes, aubergines, paprika’s en komkommers geoogst. De hoeveelheden zijn de afgelopen weken toegenomen, zodat het hoge prijsniveau van september en begin oktober wat terrein heeft moeten prijsgeven. Voor tomaten is het nog 2 à 3 weken wachten voordat significante volumes de markt betreden.

"De tomatenoogst komt dit jaar iets later in Almería, terwijl in andere Europese teeltlanden, zoals Nederland, het einde van het seizoen zich eerder dan normaal aandient. Dit leidt tot een laag aanbod en hoge prijzen op de Europese markt", zegt Stephan van Marrewijk van de commerciële afdeling van het Spaanse Vicasol.

Het merendeel van de Nederlandse glastuinders zal deze winter geen tomaten hebben staan vanwege de sterke kostenstijging van de energie die nodig is voor het verwarmen en belichten van de kassen, waar vooral trostomaat wordt geteeld. "Om deze reden is het areaal in Almería van alle tomatentypes toegenomen in vergelijking met vorig seizoen, maar vooral van trostomaat, terwijl het de afgelopen jaren gekrompen was gezien de moeilijkheden die de teelt er ondervond, in tegenstelling tot de teelt in Nederland", legt de Nederlandse verkoper van Vicasol uit.

Deze coöperatie uit Almería oogst jaarlijks ongeveer 240 miljoen kilo groenten, waarvan circa 45% tomaten. "Wij hebben ons tomatenareaal slechts lichtjes uitgebreid. Het zijn vermoedelijk vooral de vrije telers die gekozen hebben voor een ruimere aanplant van tomaten, en dan vooral van trostomaten", zegt hij.

Volgens Stephan zal het gebrek aan Nederlandse tomaten deze winter op de markten zeker goed te merken zijn, al weet niemand precies wat er staat te gebeuren. "Je moet er immers rekening mee houden dat de teeltkosten met zo'n 20% zijn gestegen en dit alleen zorgt er al voor dat de prijs in het schap stijgt. Als er momenten komen van schaarste op de tomatenmarkt en de prijzen stijgen, dan kan dat zeker de consumptie negatief beïnvloeden, zeker gezien het feit dat de economische situatie er niet op verbetert."

"Daarbij komt dat de vraag vanuit de verwerkende industrie toeneemt, aangezien de consumptie van producten in blik lijkt te stijgen sinds het begin van de inflatiecrisis. En als de prijzen voor industrietomaten stijgen, zal dit ook de gemiddelde prijs van het verse product opdrijven. Uiteindelijk wordt het een strijd: productie versus consumptie. Hoe dan ook, het is veel beter om het seizoen te beginnen zoals het nu gaat: met hoge prijzen in plaats van een verzadigd aanbod", besluit Stephan van Marrewijk. 

Voor meer informatie:
Stephan van Marrewijk
Vicasol
04738 Puebla de Vícar (Almería) - Spanje
Tel: +34 950 55 32 00
stephan@vicasol.com 
www.vicasol.es