Burgemeester Bouke Arends van Westland mocht vrijdagavond aanschuiven bij tv-talkshow Op1. Hij riep het kabinet op tot maatwerk voor de in zijn gemeente zo belangrijke glastuinbouwsector. "Het is goed dat het kabinet iets doet, maar dit is voor de tuinbouwsector echt volstrekt onvoldoende", zei hij op de dag dat het kabinet met een mkb-steunpakket kwam.

De burgervader stelt dat wat er in coronacrisis kon qua overheidssteun nu ook moet gebeuren qua steun, en dan zowel voor stabiliteit op de korte termijn als ook voor de langere termijn. Het aan glastuinbouwbedrijven nu geboden steunbedrag van 62.000 euro (en niet de generieke 162.000 euro die in het overheidsbericht staat) op jaarbasis noemt hij voor veel telers in nood 'helemaal niets'. Hij stelt dat 80% van de kosten van telers momenteel in energie zitten. 

In de uitzending wees de burgemeester er ook op dat telers in de kassen hier veel hogere producties per vierkante meter halen, waarmee zij een belangrijke rol spelen in de voedselvoorziening. 

Bekijk hier de bijdrage van Arends en Jacco Vonhof van MKB-Nederland aan de uitzending hier terug.