Minister van Economische Zaken Adriaansens heeft afgelopen vrijdag de langverwachte regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie intensieve mkb-bedrijven nader toegelicht. Mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten overeenkomen met minimaal 12,5% van de omzet ontvangen een vergoeding van maximaal 160.000 euro. Voor tuinders geldt, 'in lijn met Europese staatssteunregels', een lager maximum, te weten €62.000 (maar straks een beetje meer, namelijk 93.000, zo weet Glastuinbouw Nederland). Deze regeling geldt 'met terugwerkende kracht vanaf november', wat betekent dat eventuele uitbetalingen pas vanaf april volgen jaar zullen geschieden. Voor de TEK wordt 1,6 tot 3,1 miljard euro vrijgemaakt. Bovendien is een 'drempelprijs' ingesteld, wat wil zeggen dat ondernemers eerst minimaal 1,19 euro per kuub gas en 0,35 cent per kilowattuur elektriciteit moeten betalen om uberhaupt in aanmerking te komen voor steun.

Zo'n beetje alle brancheverenigingen, van het grote VNO-NCW tot bloemisten en van boeren tot uiteraard de tuinbouw, zijn eenstemmig in hun bevindingen: niet toereikend, te weinig en te laat. Zo komt lang niet ieder MKB bedrijf aan die 12.5% en voor de gemiddelde tuinder zijn vastgestelde bedragen een lachertje en zijn, onder gelijkblijvende omstandigheden, hele subsectoren van de tuinbouw gedecimeerd. Ook wordt gewezen op het achterblijven bij onze buurlanden. Vanuit de EU zou een steunkader van maximaal € 2 miljoen per bedrijf zijn vastgesteld, een kader dat bijvoorbeeld ook de Duitse regering hanteert.