Volgens de ramingen die aan het einde van het seizoen (op 1 september) zijn gedaan, had het Franse aardbeienareaal tijdens het 2021-seizoen een grootte van 4000 ha en is dit, net als de opbrengst, die is geraamd op 76.000 ton, een jaar lang stabiel gebleven. Dat stelt Agreste in een financieel verslag. 

De hoge zomertemperaturen hebben de rijping van de aardbeien versneld en het aantal tijdens deze periode geoogste partijen vergroot. Hierdoor werd de kleiner geworden opbrengst aan het begin van het seizoen gecompenseerd en het seizoen korter dan dat van andere jaren. Het kleiner geworden aanbod op de markt vanaf midden juni ging gepaard met een herstel van de prijzen in juli, tot een niveau dat boven het gemiddelde van de laatste vijf jaar uitkwam.

Franse aardbeienopbrengst in 2022 blijft een jaar lang stabiel
Op 1 september 2022 kwamen de meest recente ramingen met betrekking tot de aardbeienopbrengst in 2022 uit op 76.000 ton. Daarmee is de grootte van de opbrengst in 2022 vrijwel identiek aan die van 2021. Het aardbeienareaal ligt in 2022 rond de 4.000 ha en is in vergelijking met dat van 2021 stabiel. De verschillende hittegolven en de over het algemeen hoge temperaturen hebben wel een aantal gevolgen gehad voor de teelt: ze zorgden onder meer vooral in de zomer voor een versnelde rijping van de aardbeien en soms voor een zekere kwetsbaarheid, een verkorting van het seizoen en voor zwakke oogsten van de diverse rassen.

Teeltvertraging
Aan het begin van het 2022-seizoen, dat laat begon, heeft het geringe aanbod goede aardbeienprijzen in de hand gewerkt, die op een hoger niveau lagen dan die van voorgaande jaren. Vanaf de maand april hebben de komst van Spaanse aardbeien en de gelijktijdige oogst in de verschillende gebieden, met een meer geconcentreerde teeltpiek in 2022 rond half mei, de prijzen sterker doen dalen dan voorgaande jaren het geval was. Het vanaf half juni gebruikelijke kleiner wordende aanbod, bij een aanhoudende vraag, ging gepaard met een herstel van de prijzen. In juli 2022 lagen de telersprijzen iets hoger dan die in 2021 (+1%) en aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 2017-2021 (+13%). In januari-juli 2022 lag de import op 59.000 ton, een stijging van 3% op jaarbasis, en steeg de export (9.100 ton) op jaarbasis in mindere mate (+2%) . Het handelstekort (-50.000 ton) bleef toenemen en doet dat nog steeds (+4%).

Bron: Agreste