Koppert Cress heeft onlangs met succes de erkenningsprocedure doorlopen en mag zich nu ELBHO Erkend Stagebedrijf HBO/WO noemen. Stichting ELBHO toetst stagebedrijven op een aantal voorwaarden en stelt na een erkenningsbezoek vast of en voor welke HBO/WO opleidingen een erkenning wordt afgegeven.

Op deze manier borgt Stichting ELBHO de kwaliteit van het stagebedrijf ten gunste van de stagiair. De bij Stichting ELBHO aanwezige kennis van de HBO/WO opleidingen helpt bedrijven om de student  te zoeken met de passende opleiding bij de stageopdracht. Stichting ELBHO geeft het keurmerk van Erkend Stagebedrijf HBO/WO aan bedrijven die voldoen aan de voorwaarden: minimaal  vijf FTE van HBO/WO niveau, waarvan twee  HBO opgeleide bedrijfsbegeleiders beschikbaar, een stageopdracht met het oog op groei en ontwikkeling voor beide partijen in een praktijkgerichte setting.

Niet onbelangrijk voor de student: een redelijke en billijke stagevergoeding. Als ELBHO Erkend Stagebedrijf HBO/WO draagt Koppert Cress uit naar de stakeholders in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat ze het begeleiden van deze doelgroep naar het worden van de gewilde young professional hoog in het vaandel heeft en hier de gepaste tijd en energie in steekt. 

Voor meer informatie:
Koppert Cress 
De Poel 1
2681 MB Monster
+31 (0)174242819
info@koppertcress.com
www.koppertcress.com/nl 

ELBHO 
A. Hofmanweg 5a
2031 BH Haarlem
+31 (0)85 888 43 05
info@elbho.nl
www.elbho.nl