"Heb je je ooit afgevraagd hoe vertical farming zich verhoudt tot andere, meer gevestigde teeltsystemen, zoals glastuinbouw of vollegrondsteelt, als het gaat om CO2-uitstoot? Samen met Tess Blom en Andy van den Dobbelsteen van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft, en Riccardo Pulselli van de Università degli Studi di Firenze, hebben we een paper gepubliceerd over exact dit onderwerp, in de Nederlandse context," aldus Andy Jenkins, mede-oprichter van Urban Input/Output.

Vergelijking van teeltmethoden: binnen en buiten
Met behulp van Life Cycle Assessment (LCA) methodologie kon het team gegevens van een operationele vertical farm in Nederland gebruiken en deze vergelijken met beschikbare gegevens over glastuinbouw en vollegrondsteelt via de KWIN databases, die beschikbaar worden gesteld door Wageningen University & Research.

Deze gegevens maakten duidelijk dat de CO2-uitstoot van een vertical farm per kilogram geproduceerde sla veel groter is dan die van traditionele teeltsystemen. Deze teelt resulteert in een CO2-voetafdruk die tussen de 5,5 en 6,8 keer groter is dan bij glastuinbouw, en 16,7 keer groter dan bij vollegrondsteelt in Nederland.

Wanneer er echter rekening wordt gehouden met het gebruik van hernieuwbare energie, het verlies aan CO2-vastlegging als gevolg van veranderingen in landgebruik en homogene verpakkingen, wordt de kloof tussen deze teeltsystemen veel kleiner. In feite verminderen deze aspecten de CO2-uitstoot van vertical farming met 87%, wat resulteert in een CO2-voetafdruk die slechts 2,3 à 2,4 keer groter is dan die van glastuinbouw, en 3,3 keer groter dan van vollegrondsteelt, wanneer dezelfde parameters in aanmerking worden genomen.

Andy vervolgt: "Deze resultaten zijn niet indicatief voor alle vertical farms, omdat er veel verschillende types bestaan, op verschillende schaal, met verschillende niveaus van automatisering en controle. Maar het geeft ons een basisbegrip van de praktijk, die ons in staat stelt om onze kennis over dit onderwerp uit te breiden en dit onderzoek verder te stimuleren, zodat we de CO2-uitstoot van vertical farming nog meer kunnen verminderen."

Voor meer informatie:
Tess Blom, Hoofdauteur en promovendus
T.Blom@tudelft.nl 
Andy Jenkins, Postdoctoraal onderzoeker
TU Delft
a.j.jenkins@tudelft.nl 
www.tudelft.nl